Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autobusu pieturvietu segumu deformācijas un risinājumi to novēršanai” („Autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Zaubes upes tilts – Zaube rekonstrukcija”)
Title in English “Bus Stops Pavement Deformations and Solutions for Their Prevention” (“Reconstruction of Road P32 Augsligatne-Skriveri Section from Zaube River Bridge to Zaube”)
Author Edgars Habarovs
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba „Autobusu pieturu segumu deformācijas un risinājumi to novēršanai” mērķis ir apskatīt, kādi segumu deformāciju veidi ir sastopami autobusu pieturvietās, un kādi ir iespējamie risinājumi šo deformāciju novēršanai. Bakalaura darbs sastāv no sešām nodaļām. Pirmajās trīs nodaļās tiek iepazīstināts ar esošo situāciju par segumu deformācijām autobusu pieturās, un apskatīti segumu veidi, kādi tiek izmantoti pieturvietu būvniecībā. Ceturtajā nodaļā tiek analizēta risu veidošanās asfaltbetona segumos, kas ir visizplatītākais deformāciju veids autobusu pieturvietās. Piektajā nodaļā tiek apskatīti risinājumi pieturvietu segumu deformāciju novēršanai. Sestā nodaļa apskata autobusu pieturu segumu deformāciju radītos sociālos aspektus. Inženierprojekts „Autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma tilts pār Zaubes upi - Zaube rekonstrukcija” ir izstrādāts ievērojot spēkā esošos Latvijas Valsts standartus un normatīvus. Rekonstruējamā posma garums ir 2.84 km. Projektētais ceļa posms, pēc autoceļu klasifikācijas atbilst reģionālās nozīmes autoceļam, ar tam atbilstošu ceļa kategoriju AIII. Rekonstruējamais ceļa posms ir daļa no autoceļa P32, kas nodrošina sakarus starp blakus esošo rajonu centriem un savieno divus valsts galvenos autoceļus A2 un A6. Rekonstruējām posma sliktā stāvokļa dēļ, ir pasliktināta satiksmes kvalitāte šajā ceļa posmā un tiek kavēta vietējā reģiona attīstība. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un transporta sastāvam atbilstošu drošības līmeni, un autobraucēju komfortu. Bakalaura darba un inženierprojekta kopapjoms ir 143 lappuses, kas satur 36 attēlus, 27 tabulas un 21 rasējumu. Bakalaura darba un inženierprojekta izstrādei tika izmantoti 52 literatūras un informācijas avoti. Atslēgas vārdi: autobusu pieturas, seguma deformācijas, rises.
Keywords autobusu pieturas, seguma deformācijas, rises
Keywords in English bus stops, pavement deformation, ruts
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 21.12.2014 17:27:32