Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language WebGL un CANVAS komponenšu salīdzinošā analīze
Title in English Comparative Analysis of WebGL and CANVAS Components
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J. Bule
Reviewer Vladimirs Bespaļko, Dr.sc.comp., Elektronikas un Datorzinātņu institūts, vadošais pētnieks
Abstract Bakalaura darbā tiek apskatītas HTML5 komponentes WebGL un Canvas, izpētīti to lietojuma iespējas un priekšrocības un veikts to salidzinājums. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām un secinājumiem. Ievadā tiek izklāstīta tēmas aktualitāte, mērķis un darba uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta Hiperteksta iezīmēšanas valoda (HTML), tās vēsture, struktūra un papildinājumi. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta HTML5 sastāvdaļa Canvas elements Trešā nodaļa veltīta Canvas 2D kontekstam, tā lietošanas pamatprincipiem, standarta bibliotēkas metodēm un funkcijām, papildus bibliotēkām un dažiem realizācijas piemēriem. Ceturtajā nodaļā tiek apskatīts 3D konteksts jeb WebGL , tā lietošanas principi un bibliotēkas, kā arī daži realizācijas piemēri. Piektajā nodaļā tiek salīdzināts Canvas 2D konteksts ar WebGL pēc vairākiem kritērijiem pārlūku atbalsta, standartiem, bibliotēkām un veiktspējas. Noslēdzošajā nodaļā secinājumi, tiek veikts kopsavilkums par bakalaura darbu un sniegts darba autora viedoklis par WebGL un Canvas elementu izmantošanu. Darbā ir 48 lpp., 21. attēls, 7 tabulas un 70 literatūras avoti.
Keywords WebGL, Canvas, HTML5
Keywords in English WebGL, Canvas, HTML5
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.06.2014 09:13:45