Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Virsmas montāžas procesa kvalitātes pilnveide uzņēmumā "Hanzas elektronika"
Title in English Quality Improvement of Surface-mount Process at Company "Hanzas Elektronika"
Author Arturs Ģēģeris
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Ģēģeris A. Virsmas montāžas procesa kvalitātes pilnveide uzņēmumā Hanzas elektronika: Maģistra darbs. A.Ģēģeris, J.Mazais. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma Ražošanas inženierzinības un vadība, 2014. 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauts 51 attēls, 25 tabulas un 6 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 26 avoti angļu valodā un 1 avots latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un attīstīt Six Sigma metodoloģiju kvalitātes pilnveides projektam uzņēmuma Hanzas Elektronika virsmas montāžas līnijai. Lai sasniegtu mērķi, darba pirmajā daļā aplūkots kvalitātes vadības jēdziens, Six Sigma metodoloģija un piemērotākie kvalitātes vadības instrumenti uzlabojumu projekta veikšanai. Darba otrajā daļā veikts kvalitātes veicināšanas projekts virsmas montāžas līnijai atbilstoši Six Sigma metodoloģijai. Darbā noteikti izmērāmi uzlabojuma projekta ieguvumi un izstrādāti priekšlikumi Hanzas Elektronikas virsmas montāžas līnijas pilnveidei, kā arī dotas vadlīnijas turpmākai ražošanas pilnveides projektu veikšanai, balstoties uz darba laikā iegūto pieredzi. Darbā secināts, ka būtiskākās problēmas ir augsts defektu un viltus trauksmju skaits, kas identificēts automatizētajā optiskajā inspekcijā un remonta stacijā. Tika noteikts, ka defektu cēlonis ir vāja piegādāto komponenšu kvalitāte, savukārt, viltus trauksmju nepilnības inspekcijas algoritmos un parametros. Pēc daļējas uzlabojumu ieviešanas defektu skaits ir samazinājies par 71% un viltus trauksmju skaits par 18%. Testa periodā pēc uzlabojumu ieviešanas ietaupītas 5 ar pusi remonta stundas. Balstoties uz šiem secinājumiem, darbā izvirzīts priekšlikums izveidot piegādāto komponenšu testa staciju, pielietot unikālus risinājumus atsevišķām produkta komponentēm, kā arī izveidot inženieriem un operatoriem pieejamu inspekciju un defektu datu atskaiti turpmākai ražošanas pilnveidei.
Keywords kvalitāte, sešisigma
Keywords in English quality, improvement, sixsigma
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 14:47:36