Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jauna uzņēmuma ienākšanas stratēģijas izstrāde Uzbekistānas HoReCa sektorā
Title in English Development of Market Entry Strategy of a New Business within the HoReCa Market in Uzbekistan
Author Alisher Shermatov
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Konstantins Kozlovskis
Abstract Jauna uzņēmuma ienākšanas stratēģijas izstrāde Uzbekistānas HoReCa sektorā: Maģistra darbs / Alisher Shermatov, Asoc.prof., Dr.oec Deniss Ščeulovs Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūts, Ārzemju studentu departaments, maģistratūras programma "Uzņēmējdarbība un vadība", 2014.gads. Maģistra darbs ir angļu valodā. Tas sastāv no 17 tabulām, 21 zīmējumiem un 3 formulām. Bibliogrāfiju veido 41 resurss. Maģistra darbs, galvenokārt, sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskā daļā aprakstīts Uzbekistānas tirgus, HORECA tirgus un veikta pasaules kafijas tirgus analīze. Analītiskajā daļā tiek pētīts tēmas nozīmīgums, detalizēti izmeklēta patērētāju uzvedību ietekmējošo instrumentu perspektīvā attīstība un uzņēmumu stratēģija ienākšanai tirgū, analizētas perspektīvu īpašības, priekšrocības un trūkumi. Teorētiskā daļā analizēta tirgus teorija un ienākšanas stratēģija. Tajā iekļauts apskats un pētījums izmantojot zinātnisko literatūru par klientu un patērētāju uzvedību. Balstoties uz darbā izstrādāto stratēģiju izveidots jaunievedums klientu klasifikācijā un definēti instrumenti, kas ietekmē klientu uzvedību kultūrvidē un tirgū. Praktiskā daļa ietver pārskatu par kompāniju "DurbeanWhatson", tās zīmola attīstību, cenu stratēģiju, lai segtu pirmās uzņēmuma izmaksas viena finanšu gada laikā. Galvenokārt, autors apraksta attīstības procesu instrumentiem, kas ietekmē patērētāju uzvedību un mārketinga stratēģiju, kas vērsta uz pārdošanas veicināšanu, kvalitātes attīstību, uzņēmuma popularizēšanu un pozīcijas nostiprināšanu tirgū. Darba galvenais mērķis ir piemērotu un aktuālu instrumentu izstrāde, kas ietekmētu patērētāju uzvedību un mārketinga stratēģiju ņemot vērā visus tirgus vides un tirgus situācijas faktorus tos īstenojot radot pārdošanas veicināšanas stratēģiju, komfortablus apstākļus, kas attiecas uz patērētājiem un klientiem, kā sabiedrībā tā visos publiskā biznesa a procesos.
Keywords Development of market entry strategy of new business, within the bounds of HoReCa market, in Uzbekis
Keywords in English Development of market entry strategy of new business, within the bounds of HoReCa market, in Uzbekis
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 22:33:46