Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Zīmola izveide un vadīšana ražošanas uzņēmumā
Title in English Brand Development and Management in Manufacturing Company
Author Jana Kaļčenko
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Andersone
Reviewer Mg.oec. asist. I.Eriņa
Abstract Bakalaura darba izvēlētā tēma ir "Zīmola izveide un vadīšana ražošanas uzņēmumā". Pēc autores domām tēma ir aktuāla tādēļ, ka mūsdienās Latvijas tirgū ir ienākuši ļoti daudz un dažādi jauni zīmoli, bet patērētāji baidās riskēt izmēģināt ko jaunu, jo pārsvarā paliek pie iepazītām un pārbaudītām vērtībām. Līdz ar to uzņēmumam ir jāspēj radīt tādi zīmola produkti, kas spēj uzrunāt klientus ar savām unikālajām īpašībām un zīmolam kļūt ātri vien atpazīstamam un ievērojamam. Sekojoši izvirzītais darba mērķis bija noskaidrot, cik veiksmīgi jauns zīmols "MiLOMiLL" spēj iekļūt Latvijas tirgū un kļūt atpazīstams sabiedrībā. Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām: - analītiskā apskata daļa; - pētījumu un aprēķinu daļa. Analītiskajā daļā tiek apkopota teorētiskā puse no vairāku autoru viedokļa, kas īsti ir zīmols, kā to veidot un virzīt tālāk patērētājiem, kā arī analizēti populārākie zīmoli Latvijā. Tāpat arī darba autore sniedz savu viedokli par zīmola būtiskākajām lietām. Pētījumu un aprēķinu daļā teorētiskās zināšanas tiek pielietotas praktiski un tiek veikts pētījums par zīmola "MiLOMiLL" atpazīstamību sabiedrībā, zīmola lielākajiem konkurentiem Latvijā, kā arī iespējamiem zīmola virzīšanas paņēmieniem. Darba izstrādāšanas gaitā par metodoloģisko pamatu tika izmantota mācību literatūra, internetā pieejamā informācija, statistikas dati, intervijas ar uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem, kā arī autores iegūtās zināšanas lekcijās un praktiskajos darbos. Bakalaura darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par darba rezultātiem un izstrādāti priekšlikumi kā jaunam zīmolam "MiLOMiLL" vairāk popularizēt sevi un kļūt atpazīstamam. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 62 lapas. Tas sastāv no 2 daļām un 12 nodaļām, kurās ietverti 15 attēli, 8 tabulas, 6 pielikumi un 17 izmantotās literatūras avoti.
Keywords zīmols, zīmolvedība, mārketinga aktivitātes
Keywords in English brand, branding, marketing activities, management
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 23:02:00