Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga kompleksa pilnveidošana tirdzniecības uzņēmumā
Title in English Improvement of Marketing Complex in the Trading Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Greitāne
Reviewer Dr.oec., asoc. prof. Z.Sundukova
Abstract Anotācija Diplomdarba tēma Mārketinga kompleksa pilnveidošana tirdzniecības uzņēmumā. Darba autors Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Ražošanas un uzņēmējdarbības katedras students Jānis Krūmiņš. Izstrādātais darbs sastāv no 80 lapām, 4 nodaļām, 10 apakšnodaļām, 22 attēliem, 20 tabulām. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi un diplomprojektā analizētā uzņēmuma SIA Valtek informācija, kas saturēja ierobežotu pieejamību. Analītiskajā daļā, analīzes gaitā tiek izvirzītas problēmas un noteiktas to risināšanas iespējas. Projekta aprēķinu daļā ar ekonomisko aprēķinu palīdzību izmanto analītiskās daļas rezultātus. Tiek sniegti priekšlikumi analītiskās daļas beigās rasto problēmu risināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāta prognoze uzņēmuma nākamajam darbības periodam un noteiktā modeļa izstrāde. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēta uzņēmuma filiāles darba aizsardzība un prasības, kas ir jāizpilda, riska faktori, veselības traucējumi. Secinājumu un priekšlikuma daļā autors sniedz pārskatu par darbā paveikto kā arī sniedz priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidē. Diplomprojekta mērķis: Analizēt mārketinga pasākuma kompleksu uzņēmumā SIA Valtek un dot priekšlikumus tā pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika izvirzīti veicamie uzdevumi: izpētīt uzņēmuma SIA Valtek attīstību pēdējo gadu laikā; savākt, apkopot, izanalizēt un attēlot grafiski pieejamās statistikas datus par pārdoto produkciju un ieņēmumiem; izmantojot interneta resursus un pieejamo informāciju noteikt uzņēmuma galvenos konkurentus; veikt klientu aptauju par uzņēmuma darbību; pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izdarīt atbilstošus secinājumus un izstrādāt priekšlikumus Darbam ir gan teorētiska nozīme, gan praktiska. Pētījums ir balstīts uz reāliem prakses gaitā iegūtiem datiem.
Keywords Mārketings, tirdzniecības uzņēmums, ekonomika, menedžaments
Keywords in English Marketing, Trading company, economics, management
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 22:00:00