Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirgzinības plānošana mazajā uzņēmumā
Title in English Marketing Planning for Small Enterprise
Author Kristīne Vilka
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Bakalaura darba nosaukums Tirgzinības plānošana mazajā uzņēmumā. Autore bakalaura darba pirmajā daļā izpētīja un analizēja mārketinga procesu uzņēmumā, kas ietver mārketinga pamatelementus, būtību un mērķus, tā attīstības tendences. Pamatojoties uz literatūras referatīvo analīzi, tika izskatīts mārketinga plānošanas process uzņēmumā un stratēģiskās plānošanas nozīme tajā. Otrajā daļā autore raksturoja lielo izmēru apavu veikalu Apavi 40 +, veica SVID analīzi, konkurences analīzi, tirgus segmenta un mērķtirgus raksturojumu. Autore izstrādāja mārketinga aktivitāšu plānu 2015. gadam. Izpētot lielo izmēru apavu veikala Apavi 40 + darbību, autore secina, ka ir nepieciešama efektīvāka mārketinga plānošana, kā rezultātā tika izstrādāts mārketinga aktivitāšu plāns 2015. gadam, kas sekmēs atpazīstamību, klientu loka paplašināšanos un ienākumu palielināšanos. Bakalaura darba rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Bakalaura darba apjoms 59 lapas. Tas sastāv no 2 daļām un 6 sadaļām, kurās ietvertas 10 tabulas un 9 attēli. Bakalaura darbā tika izmantoti 36 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Tirgzinības plānošana mazajā uzņēmumā
Keywords in English Marketing Planning for Small Enterprise
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 18:03:26