Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Servisa pakalpojumu uzlabošanas un attīstības projekts"
Title in English "Project for improving and developing service provider business"
Author Aleksandrs Tiraškevičs
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojekta mērķis ir palielināt SIA P-Energo apgrozījumu un peļņu, izstrādājot projektu servisa pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai. Pirmajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbības analīze, tiek analizēts peļņas un zaudējuma aprēķins, nobeigumā tiek analizēti uzņēmējdarbības finanšu radītāji. Uzņēmuma darbības rezultāti liecina par to, ka SIA P-Energo nav pastāvīga darba apjoma. Analīzes rezultātā tiek secināts, ka uzņēmumam ir nepieciešams attīstīt sniegtos servisa pakalpojumus. Otrajā daļā tiek aprakstītas servisa pakalpojumu uzlabošanas un attīstības projekta trīs galvenās aktivitātes: Sadales kanālu paplašināšana; Servisa pakalpojumu apakšuzņēmumu izvēles ekonomiskais pamatojums; Servisa organizatoriskās shēmas uzlabošana. Minētajām aktivitātēm tiek veikti nepieciešamie aprēķini, izmaksu noteikšanai un potenciālā ienesīguma plānošanai. Nobeigumā tiek novērtēti projekta realizācijas iespējamie riski un to mazināšanas plāns. Otras daļas apkopojumā tiek aprēķināts potenciālais peļņas un apgrozījuma paaugstinājums, veiksmīgi īstenojot aprakstīto projektu. Trešajā daļā tiek novērtēta SIA P-Energo iekšējā darba laika uzskaites sistēma. Izmantojot informācijas tehnoloģijas, minētā sistēma tiek attīstīta: izstrādāta darbu stundu uzskaites sistēma projektos kopumā, darba uzskaites failos integrētas darbinieku darba laika izmaksas, izveidota virsstundu uzskaites sistēma. Ceturtajā daļā tiek novērtēti iespējamie darba drošības riski, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns ar ekonomisko pamatojumu. Veiksmīgi īstenojot, projektā aprakstītās aktivitātes ir paredzēts uzņēmuma peļņas palielinājums par 34.9% savukārt neto apgrozījuma palielinājums sastādīs 6.8%. Darba apjoms ir 71 lpp., kurš ietver 37 tabulas un 25 attēlus, 22 bibliogrāfiskus avotus, 1 pielikumu. Diplomprojektā izmantotie avoti: zinātniskā literatūra, statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli, ekonomiskā literatūra, elektroniskajos saziņas līdzekļos sastopamie materiāli, metodiskie norādījumi diplomprojekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Aleksandrs Tiraškevičs Servisa pakalpojumu uzlabošanas un attīstības projekts.: Diplomprojekta vadītāja/Ludmila Vasiļjeva Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014.-71 lpp.
Keywords Serviss, pakalpojums, uzlabošana, attistība
Keywords in English Project, improving, developing, service provider
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 15:37:04