Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Tehniskās apkopes stacijas projektēšana telekomunikāciju uzņēmuma autoparka darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Title in English Designing a Maintenance Station to Improve the Operational Efficiency of a Telecommunication Company’s Vehicle Fleet.
Author Margarita Mihailova-Lismanoviča
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Aloizs Lešinskis
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba ar projekta daļu tēma: „Tehniskās apkopes stacijas projektēšana, telekomunikāciju uzņēmuma autoparka darbības efektivitātes paaugstināšanai.” Autore: Margarita Mihailova-Lismanoviča; darba vadītājs: doc. Viktors Feofanovs. Šī maģistra darba mērķis ir samazināt izmaksas uz autoparka tehnisko apkalpošanu un optimizēt telekomunikāciju uzņēmuma autoparka darba organizāciju, projektējot tehniskās apkalpošanas staciju uzņēmuma teritorijā. Darbā ir analizēta uzņēmuma autoparka uzturēšanas organizācija, tiek aprēķināti projektējamās stacijas darbietilpīgums un veicamo darbu apjoma laiks pēc autoparka lieluma un nobraukuma, nepieciešamo darbinieku un posteņu skaits. Tiek noteikti tehniskās apkalpošanas stacijas parametri, posteņu izvietojums, aprīkojuma apraksts. Aprēķinātas projektējamas tehniskās apkalpošanas stacijas realizācijas izmaksas, kuras tiek salīdzinātas ar uzņēmuma pašreizējam izmaksām. Maģistra darbs sastāv no ievada, galvenās daļas, kuru veido piecas nodaļas un secinājumiem. Darbs uzrakstīts uz 90 lapaspusēm. Darbs sastāv no 29 tabulām, 14 attēliem un shēmām, tiek izmantoti 14 avoti.
Keywords autoparks, tehniskā apkope, TA darbietilpība, autoservisa projektēšana
Keywords in English vehicle fleet, technical maintenance, TM work intensity, technical maintenance station designing
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 10:28:22