Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iespējas kredītiestādē"
Title in English "Options for preventing money laundering in a credit institution"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec., prof. K. Ketners
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. I. Dovladbekova
Abstract Maģistra darbu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iespējas Kredītiestādē izstrādājusi Ekonomikas programmas nepilna laika studiju (neklātienes) RIGE0 grupas studente Santa Dargeviča. Maģistra darba mērķis ir novērtēt Kredītiestādes iekšējos normatīvajos aktus un iekšējas kontroles sistēmas atbilstību starptautiskām un Latvijas Republikas noteiktajām prasībām, konstatēt nepilnības un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba autore ir noteikusi hipotēzi - nepilnības Kredītiestādes iekšējos normatīvajos aktos un iekšējās kontroles sistēmā ierobežo iespējas novērst Kredītiestādes iesaistīšanos noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā. Maģistra darbs sastāv no ievada, satura izklāsta, kas sadalīts trīs nodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi tika atrisināti šādi uzdevumi: Izpētīti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas teorētiskie aspekti; Analizēti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas starptautiskais regulējums un tā piemērošana Latvijā; Veikts Latvijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas statistikas analīze; Raksturota Kredītiestādes darbība un veikta iekšējās kontroles sistēmas, darījuma attiecību nodibināšanas prakses un klientu uzraudzības analīze; Sniegti priekšlikumi Kredītiestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem un iekšējas kontroles sistēmas pilnveidošanai. Maģistra darba galvenais secinājums nepilnības Kredītiestādes iekšējos normatīvajos aktos un iekšējās kontroles sistēmā ierobežo iespējas novērst Kredītiestādes iesaistīšanos noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā. Darba apjoms ir 84 lapas, kas satur 16 tabulas un 12 attēlus. Šī darba izstrādei izmantoti Latvijas un starptautiskie likumi un regulas, literatūras avoti, materiāli no internēta, raksti žurnālos un Kredītiestādes nepublicētie dati. Atslēgas vārdi: noziedzīgi iegūtie līdzekļi, legalizācija, novēršana, kredītiestāde, likums, starptautiskais regulējums.
Keywords noziedzīgi iegūtie līdzekļi, legalizācija, novēršana, kredītiestāde, likums, starpt. regulējums
Keywords in English Money Laundering, legalization, Credit Institution, legislation, international regulation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.05.2014 09:07:44