Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Saulkrastu novadā”
Title in English „Prospects for development of tourism industry in Saulkrasti municipality”
Author Karīna Strode
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Mg.oec. A.Vītola
Reviewer Dr.oec., docente I.Judrupa
Abstract Viena no būtiskākajām valsts problēmām ir nevienlīdzīga reģionālā attīstība. Taču, neskatoties uz šīm negatīvajām tendencēm, ir jāmeklē risinājumi, kā varētu reģioni, kas zaudē cilvēresursus palielināt savu iedzīvotāju skaitu, taču, lai tas notiktu, ir jārada priekšnosacījumi reģionu attīstībai. Tūrisms ir viena no visnozīmīgākajām industrijām pasaulē, pēdējo 50 gadu laikā tūrisms ir ievērojami palielinājies un kļuvis par globālu industriju, kas spēj radīt ne vien papildus ienākumus, bet nodrošina iedzīvotājus ar darbavietām. Darba mērķis ir izpētīt tūrisma attīstības iespējas Saulkrastu novadā, un, balstoties uz veikto analīzi, izstrādāt priekšlikumus novada attīstībai. Lai sasniegtu vēlamo mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt lauku reģionu attīstības iespējas 21. gadsimtā; Aplūkot tūrisma nozari un tās potenciālu lauku reģionu attīstībā; Izanalizēt Saulkrastu novadu reģionālās attīstības kontekstā, nosakot tā iespējamos attīstības izaicinājumu un virzienus; Analizēt tūrisma nozares attīstības iespējas Saulkrastu novada sociālekonomiskās attīstības veicināšanai. Darba autores izvirzītā hipotēze - Saulkrastu novada prioritārā joma attīstības veicināšanai ir atpūtas jeb rekreatīvais tūrisms. Izmantojot speciālo literatūru, normatīvos aktus, kā arī anektēšanu un intervijas. Tika veikts pētījums par Saulkrastu novada aktuālajām problēmām, kuras traucē veiksmīgi attīstīties tūrisma nozarei. Izvērtējot reģionu ģeogrāfisko, ekonomisko un politisko sistēmu, tika secināts, ka galvenā problēma ir tieši nepilnīgi attīstīta infrastruktūra. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota vispārīga informācija par lauku reģionu attīstības iespējām, kā arī tiek aplūkota tūrisma definīcija un tūrisma nozīme lauku reģionu attīstībā. Otrā daļā ir pētīti Latvijas reģionu statistiskie rādītāji un ieskats tūrisma nozares pārvaldē un ar to saistītajos normatīvajos aktos. Trešajā daļā ir izpētīta Saulkrastu novada līdzšinējā attīstība, izanalizēta attīstības programma un minēti labās prakses piemēri. Savukārt 4 daļā ir apkopota anketēšanas un intervijas ietvaros iegūtā informācija. Rezultātā izstrādāti argumentēti secinājumi un priekšlikumi tūrisma attīstības veicināšanai Saulkrastu novadā. Maģistra darba apjoms ir 107 lpp., tas sastāv no četrām daļām, 33 attēliem un 12 tabulām.
Keywords Reģionālā attīstība, tūrisms
Keywords in English Regional development, tourism
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 07.05.2014 18:20:24