Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Gleznu galerija "ARS LONGA"
Nosaukums angļu valodā "Art gallery "ARS LONGA"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs P.Kara
Recenzents K.Kostjukovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir Cementa pastas īpašību izpēte ar cementa daļējo aizvietojumu ar stikla pūderi un no inženierprojekta ar tēmu Gleznu galerija ARS LONGA. Pētnieciskajā daļā tika izpētītas cementa pastas īpašības, kur cementu 20% un 30% apjomā no cementa masas aizvietoja ar smalki malto stikla pūderi. Eksperimentos tika izmantots: iepakojuma stikls (caurspīdīgais, zaļais, dzintarkrāsas stikls) un lampu stikls (LB -svina-silikāta stikls, DRL - borosilikāta stikls). Kopumā tika izgatavoti 660 paraugi: 540 kubveida paraugi (30x30x30mm) ar daļējo cementa aizvietojumu un 54 kubveida kontrol paraugi (30x30x30mm); 30 gredzenveida paraugi (katra gredzena apjoms 1.1l) ar daļējo cementa aizvietojumu un 3 kontrol gredzenveida paraugi; 30 prizmveida paraugi (40x40x160mm) ar daļējo cementa aizvietojumu un 3 kontrol paraugi. Izpētāmas īpašības bija: spiedes stiprība (testēšanai izmantoja kubveida paraugus, pieliekot tiem spiedes spēku 0.45 kN/s), plaisāšana (testēšanai izmantoja gredzenveida paraugus, fiksējot laiku, kad parādās pirma plaisa) un rukums (testēšanai izmantoja prizmveida paraugus, fiksējot parauga garuma izmaiņas laika gaitā). Paraugu spiedes stiprības testēšana norisinājies 2-ajā, 7-ajā, 14-ajā, 28-ajā, 91-ajā un 147-ajā dienā. Cietešanas laika periodā cementa pastas paraugi atradījās ūdenī ar kaļķa pulvera saturu tajā klimatiskajā kamerā, pēc 14 dienām puse no paraugiem tika pārvietota uz grīdu klimatiskajā kamerā tālākai cietēšanai, bet puse - atstāta ūdenī. Vislielākā spiedes stiprība 28 dienu vecumā tika sasniegta paraugiem ar 20% cementa aizvietošanu ar borosilikāta lampu stikla pūderi un bija 109 MPa, kas ir vienāda kontrolparauga stiprībai. Ir svarīgi, lai stikla pūdera daļiņu īpatnējais virsmas laukums būtu lielāks nekā cementam, jo tas būtiski ietekmē stiprībai. Rukuma tests norisinājas 150 dienas. Kontrolparauga rukums sasniedza 0.285 mm, savukārt paraugiem ar stikla pūderi rukums bija robežās no 0.306 mm līdz 0.377 mm. Lielu atšķirību starp paraugiem ar/bez cementa aizvietošanu uzrādīja plaisāšanas tests, ja kontrolparaugā pirmā plaisa parādījās pēc 6 stundām, tad paraugiem ar stikla pūderi tā parādījās pēc 12 stundām un vēlāk. Dziļākai stikla pārstrādāšanas procesa izpētei tika apmeklēta Ungārijas pārstrādāšanas rūpnīca MALTHA un veikts stikla pārstrādāšanas processa apraksts pētnieciskajā daļā, kā arī statistiski tika apkopota informācija par Latvjas stiklu atkritumu apjomiem. Inženierprojekta daļā tika projektēta gleznu galerija Jaunciema gatvē ar nosaukumu ARS LONGA. Šai ēkai tika uzstādīts uzdevums apvienot sevī izstāžu ēkas funkcijas, kā arī dot iespēju apmeklētājiem izglītoties, atpusties gan ēkā gan dabā. Par ēkas galvenajiem elementiem ir izvēlētas modernās konstrukcijas: stikla kupols ar nesošo tērauda karkasu, pēcspriegotie dz/b pārsegumi, dz/b nesošas kolonnas un dz/b pāļu pamati. Šo elementu aprēķiniem tika veltīta liela uzmanība un plašs literatūras apskats tika veikts, lai aprēķinātu konstruktīvos elementus saskaņā ar Eiro kodiem. Projektā ir raksturota ēkas arhitektūra, teritorijas labiekārtojums, būvei izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības, kā arī pasākumi drošības nodrošināšanai gan būvniecības, gan būves ekspluatācijas laikā. Projektā tika veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana šādiem elementiem: kupols, starpstāvu pārsegumi, kolonna, pamati. Ir izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā ir raksturota darbu organizācija un veikti būvdarbu veikšanai nepieciešamie aprēķini. Kā atsevišķas daļas projektā ir izvirzītas objekta ekonomisko rādītāju izvērtēšana un vides aizsardzības prasību apkopojums attiecīgajam objektam. Diplomprojekta sējumā ir 203 lapas, 44 tabulas un 102 attēli, 76 bibliogrāfijas avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 12 A1 izmēra lapām.
Atslēgas vārdi Lampu atkritumu stikls, iepakojuma atkritumu stikls, cements, stiprība spiedē, rukums, plaisašana
Atslēgas vārdi angļu valodā Lamp waste glass, container waste glass, cement, compressive strength, shrinkage, cracking
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2014 09:47:35