Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Iespiešanās pretestības noteikšanas metode: Vindzora metode - tās pielietojamība"
Nosaukums angļu valodā "Penetration resistance test system: Windsor probe system and its applicability"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Ūdris
Recenzents A.Šveics
Anotācija Maģistra darbā tiek izstrādāts pētnieciskais darbs, kurš saistīts ar iespiešanās pretestības noteikšanu, pielietojot Vindzora zondes metodi. Nepieciešams izpētīt pieejamo informāciju, kas saistīta ar šo metodi. Eksperimentāli pārbaudīt ar Vindzora metodes mēraparātu iegūtos datus un citus ar metodi saistītos aspektus, lai sekmīgi Vindzora aparatūru pielietotu Latvijā, un dotu rekomendācijas, par metodes lietošanu. Eksperimentālie pētījumi tika veikti, lai noskaidrotu Vindzora zondes metodes praktisko pielietojamību, efektivitāti un pamatotību, novērtējot betona stiprību. Rezultāti, kuri iegūti, pielietojot Vindzora metodes mērierīci, tika salīdzināti ar datiem, kas fiksēti, izpildot mērījumus ar Šmita āmuru. Papildus emti vērā atsevišķi betona paraugu spiedes testa dati. emti vērā ar ultraskau testeri УK1401 iegūtie rezultāti. Konstatēts, ka ar Vindzora mēraparātu iegūtie rezultāti uzrāda augstākus betona spie-des stiprības rādītājus, salīdzinot ar datiem, kas iegūti, veicot pārbaudes ar Šmita āmuru un spiedes testa mašīnu. Piemēram, rezultātu atšķirība starp datiem, kas iegūti, izpildot mērījumus ar Vindzora mēraparātu un spiedes testa mašīnu, sasniedza 50 %. Tiesa, konkrētajā gadījumā runa ir par ierobežotu mērījumu skaitu. Lai izskaidrotu tik lielu starpību, protams, nepieciešama plašāka izpēte. Iespējams, problēmas saistāmas ar atšķirībām starp betona sastāvos izmantoto pildvielu īpašībām. Lapu skaits 91 Attēlu skaits 36 Tabulu skaits 25 Literatūras avotu skaits 31
Atslēgas vārdi Vindzora zondes tapas metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Windsor probe system
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2014 14:39:35