Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pārtikas un ēdnīcas bloka jaunbūve Daugavpilī"
Nosaukums angļu valodā "Grocery unit and canteen construction project in Daugavpils"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs U.Lencis
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskā daļa un inženierprojekts. Izstrādāts Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības fakultātē, materiālu un konstrukciju institūta būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā, 2014.gadā. Pētnieciskās daļas mērķis ir veikt pētījumu, kurā eksperimentāli tiks noskaidrotas nesagraujošo pārbaudes metožu: ultraskaņas impulsu ātruma noteikšanas metodes un sitienu impulsu metodes, pielietošanas īpatnības keramisko ķieģeļu kontrolei mainīgā mitruma ietekmē. Tika testētas divas keramisko ķieģeļu paraugu grupas. Eksperimenta gaitā noskaidrots, kā mitruma faktors ietekmē ultraskaņas impulsu izplatīšanās ātrumu un materiāla virsmas cietības rādītāju, izpētīta keramisko ķieģeļu virsmas mitruma saistība ar absorbcijas mitrumu atkarībā no parauga tilpummasas, un noskaidrotas izpētīto rādītāju savstarpējās korelācijas. Inženierprojektā ir apskatīts pārtikas un ēdnīcas bloka jaunbūves projekts Daugavpilī. Inženierprojektā ir iekļautas šādas nodaļas: arhitektūras sadaļa, būvkonstrukciju sadaļa, būvdarbu tehnoloģiju sadaļa un ekonomikas sadaļa. Projektējamās ēkas konstruktīvais risinājums ir jauktā tipa karkasa ēka, kura sastāv no dzelzsbetona karkasa un nesošām mūra sienām. Būvkonstrukciju sadaļā ir projektēti sekojošie būvelementi: iepriekš saspriegtā dzelzsbetona pārseguma sija, saliektā dzelzsbetona nesošā kolonna, saliektais stabveida dzelzsbetona pamats. Tiek piedāvāts alternatīvais pārseguma sijas risinājums - metāla pārseguma sija, un risinājumu ekonomiskais salīdzinājums. Izstrādāts būvdarbu veikšanas plāns, kalendārais plāns, viena lokālā tāme un koptāme. Diplomprojekts satur 148 teksta lpp., 32 attēlus, 18 tabulas, 41 literatūras avotu, 2 pielikumus, 10 A1 formāta rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi keramiskie ķieģeļi, negraujošās pārbaudes metode, ultraskaņas ātruma metode, sitienu impulsu metode
Atslēgas vārdi angļu valodā ceramic bricks, non-destructive control, ultrasonic pulse velocity method, surface hardness method
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2014 19:41:41