Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku inženiertehnisko līdzekļu efektivitātes novērtējums” („Vaļņu ielas rekonstrukcija Daugavpilī”)
Nosaukums angļu valodā „Effectivity Assessment of Vulnerable Road Users Engineering Measures”(„Reconstruction of Valnu Street in Daugavpils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Z.Lazda
Recenzents Prof. J.Smirnovs
Anotācija Pēdējo gadu laikā automobilizācijas līmenis valstī ir pieaudzis un aktuāls kļūst jautājums par mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki satiksmē veido skaitliski ievērojamu grupu, kuras mobilitāte citu satiksmes dalībnieku vidū ir visplašākā. Gājēji, velosipēdisti, motociklisti un mopēdisti ir vismazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, tāpēc tieši viņi ir tie, kas iekļūst ceļu satiksmes negadījumos. Bakalaura darba mērķis ir apzināt mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku inženiertehniskos pasākumus un veikt to satiksmes drošības analīzi. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti 4 uzdevumi: 1. Apskatīt un analizēt Latvijā esošos normatīvus dokumentus attiecībā uz mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku satiksmes drošības inženiertehniskajiem līdzekļiem . 2. Apskatīt citu valstu labākās prakses piemērus satiksmes drošības inženiertehnisko līdzekļu jomā. 3. Izanalizēt un novērtēt esošo situāciju mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku satiksmes drošības inženiertehnisko līdzekļu pielietošanu Daugavpilī. 4. Izvērtēt apskatīto pasākumu efektivitāti satiksmes drošības inženiertehnisko līdzekļu pielietošanā. Inženierprojektā izstrādāts ielas rekonstrukcijas būvprojekts Vaļņu ielai Daugavpilī. Rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai izmantoti jaunākie autoceļu projektēšanai nepieciešamie standarti, specifikācijas un tehniskie dokumenti. Bakalaura darba apjoms (ar inženierprojektu) sastāda 146 lapas. Darbā izmantotas 22 tabulas, 7 grafiki, 105 attēli, 21 rasējumi, 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mazaizsargātie, gājēji, gājēju pārejas, ietves, veloceļi, velojoslas, apgaismojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Vulnerable road users, pedestrian crossings,pavements, bicycle path
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2014 18:05:24