Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Prevencijas pasākumi kūlas ugunsgrēku skaita smazināšanai
Nosaukums angļu valodā Preventive Measures to Reduce the Number of Grass Fires
Autors Gunārs Mašins
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Vaivods
Recenzents A.Rauzāns, VUGD
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta nosaukums: Prevencijas pasākumi kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanai. Darba autors ir RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes augstākās izglītības programmas Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II kursa pilna laika students Gunārs Mašins. Diplomprojekta mērķis ir atrast tādus prevencijas pasākumus ar kuru palīdzību tiktu samazināts kūlas dedzināšanas gadījumu skaits. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, datu analīze; 2. statistikas analīze, salīdzināšana un tendenču atspoguļošana; 3. normatīvo aktu un tiesu prakses izpēte attiecībā uz kūlas dedzināšanu; 4. ekonomiskais izvērtējums; 5. citu valstu pieredzes izvērtēšana kūlas dedzināšanas apkarošanā; 6. Latvijas iedzīvotāju aptaujāšana ar anketas palīdzību par kūlas dedzināšanu un dedzināšanas sekām; 7. rīcības plāna izstrādāšana kūlas dedzināšanas gadījumu skaita samazināšanai. Izstrādājot diplomprojektu, nepieciešamā informācija tika meklēta grāmatās, internetā, iekšējos un ārējos normatīvajos aktos. Diplomprojekts sastāv no 64 lapaspusēm, 7 tabulām, 24 attēliem, 29 izmantotās literatūras avotiem un 1 pielikuma. Šajā diplomprojektā ir 9 nodaļas, 1.nodaļā ir veikta statistikas analīze par kūlas ugunsgrēkiem, 2.nodaļā tiek pētīti normatīvie akti un tiesu prakse attiecībā uz kūlu, 3.nodaļā ir veikts ekonomiskais izvērtējums, 4.nodaļā ir izanalizēta esošā un plānotā sadarbība ar citiem dienestiem, 5.nodaļā ir izvērtēta kūlas dedzināšanas apkarošana citās valstīs, 6.nodaļā ir novērtēts kūlas dedzināšanas nodarītais kaitējums dabai, 7.nodaļā ir izvērtēts rīcības plāns kūlas dedzināšanas apkarošanai 2008. 2010.gadam, 8.nodaļā ir apkopotas aptaujas anketas, 9.nodaļā ir izstrādāts rīcības plāns kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanai.
Atslēgas vārdi Prevencijas pasākumi kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Preventive measures to reduce the number of grass fires
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2014 11:11:46