Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Paliekošo siltumizolācijas veidņu ražotne"
Nosaukums angļu valodā "Factory for Production the Heat Insulation Permanent Formwork"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.Ā.Lapsa
Recenzents Ģ.Būmanis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas ar tēmu Ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanas jaunākās tehnoloģijas un no inženierprojekta ar tēmu Paliekošo siltumizolācijas veidņu ražotne. Pētnieciskās daļas tēma šobrīd ir aktuāla, jo ēku apsildei mūsu valstī tiek patērēta gandrīz puse no saražotās enerģijas, tādēļ rodas nepieciešamība siltināt šīs ēkas. Lai apzinātu siltināšanas materiālu un to iestrādes tehnoloģiju izvēles iespējas, tika izvirzīts sekojošs mērķis - veikt analītisku pārskatu par esošo siltināšanas materiālu un tehnoloģisko procesu piedāvājumu un dot ieteikumus materiālu izvēlē un siltināšanas tehnoloģijā. Lai īstenotu pētnieciskās daļas mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi - savākt un apkopot informāciju par šobrīd populārākajiem siltināšanas materiāliem un to iestrādes tehnoloģijām, veikt pārskatu par nākotnes iespējām siltināšanas materiālu izvēlē un to iestrādes tehnoloģijās, salīdzināt šobrīd populārāko siltināšanas materiālu un to iestrādes tehnoloģiju izmaksas ēkas fasāžu siltināšanā, apkopot informāciju par netradicionālo siltināšanas materiālu izmaksām esošu ēku fasāžu siltināšanā un salīdzināt tās ar tradicionālo siltināšanas materiālu iestrādes izmaksām. Pētījuma gaitā tika apskatīti gan tradicionālās siltināšanas tehnoloģijas un materiāli minerālvate un putupolistirols, gan perspektīvi siltināšanas materiāli un izdarīti secinājumi par materiālu izmantošanas iespējām. Inženierprojektā tiek projektēta vienstāvu ražotnes ēka Talsos, izstrādājot ēkas tehnisko projektu. Par ēkas nesošajiem elementiem tiek ņemtas dzelzsbetona un tērauda konstrukcijas. Tehniskajā projektā tiek izstrādātas būvdarbu tehnoloģijas un darbu organizācijas daļas, kā arī veikti nepieciešamie aprēķini būvtehnikas izvēlei. Tiek izstrādāti arī vides aizsardzības pasākumi. Ražotnes ēkas ir svarīgs elements Latvijas tautsaimniecībā, jo veidojot ražotnes paveras iespēja attīstīt valsts ekonomiku un dot darbvietas. Attiecīgā ražotne sastāv no administratīvā korpusa divos stāvos un rasošanas ceha. Diplomprojekta sējumā ir 127 lapa, 61 attēls un 20 tabulas. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 8 gab. A1 lapām.
Atslēgas vārdi Siltumizolācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat Insulation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2014 22:02:32