Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka būvizstrādājuma ražotne Ozolniekos"
Nosaukums angļu valodā "Wood construction plant in Ozolnieki"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.A.Lapsa
Recenzents E.Ramiņš
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas Fibrobetona grīdas ražošanas ēkās jaunāko tehnoloģiju pārskats; inženierprojekta Koka būvizstrādājuma ražotne Ozolniekos. Pētījuma daļā aprakstīti fibrobetona un tradicionāli stiegroto grīdu konstrukciju veidi ražošanas ēkās, ražošanas ēku grīdu betonēšanas tehnoloģijas, betona grīdās iestrādājamās šuves un betonam pievienojamās stiegras un šķiedras. Darba nobeigumā sagatavoti ieteikumi tehniski ekonomisko rādītāju uzlabošanai projektēšanā un betona grīdu izgatavošanā ražošanas ēkās. Inženierprojekta daļā izstrādāts koka būvizstrādājumu ražotnes ar administratīvo korpusu projekts. Inženierprojekta darbā izstrādāts projekts atbilstoši koka būvizstrādājumu tehnoloģiskajai shēmai, mūsdienu tehniski ekonomiskajām un energoefektivitātes prasībām. Projektētās ražošanas ēkas kopējā platība ir 2500 m2, telpas darbiniekiem, izstrādājumu projektētājiem un administrācijai aizņems 800 m2. Ēkas administratīvo daļu paredzēts veidot divos stāvos. Inženierprojekts sastāv no arhitektūras daļas, būvkonstrukciju daļas, būvdarbu tehnoloģijas un darba drošības, ekonomisko rādītāju un grafiskās daļas. Būvkonstrukciju daļā atbilstoši darba uzdevumam veikts trīs nesošo konstrukciju aprēķins. Diplomdarba izstrādes rezultātā tika iegūts koka būvizstrādājumu ražotnes projekts un izzinātas ražošanas ēku betona grīdu izgatavošanas tehnoloģijas. Diplomprojekts sastāv no 9 nodaļām. Diplomprojekta apjoms ir 131 lapa, kas satur 35 attēlus, 22 tabulas, 140 formulas un grafiskās daļas: 10 A1 un 1 A2 formāta rasējumu lapas. Diplomdarba izstrādāšanai izmantoti 63 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi fibrobetona grīdas, industriālās grīdas, ražotne
Atslēgas vārdi angļu valodā fibre concrete floors, industrial floors, plant
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2014 19:59:04