Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu satiksmes organizācijas optimizācija 18.novembra ielas posmā Daugavpilī” („18.novembra ielas rekonstrukcija Daugavpilī”)
Nosaukums angļu valodā „Optimization of Road Traffic Organization in 18.novembra Street Section in Daugavpils” („Reconstruction of 18.novembra Street in Daugavpils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents doc. J.Bidzāns
Anotācija Bakalaura darbā (ar inženierprojektu) Ceļu satiksmes organizācijas optimizācija 18. novembra ielas posmā Daugavpilī (18. novembra ielas rekonstrukcija Daugavpilī) ir aprakstīti ceļu satiksmes optimizācijas pasākumi, projektētā ceļu mezgla risinājuma pārbaude ,un ir apkopoti dati par ceļu satiksmes negadījumu statistiku. Bakalaura darba rezultāti kālpo kā pamats inženierprojekta daļai. Inženierprojektā aprakstīti ceļa segas un atbalstsienas aprēķins, tehniskās specifikācijas, kā arī ir sastādīti tehniskie saraksti, darbu daudzumu saraksti un tāmes. Inženierprojekta grafiskā daļā satur rasējumus: ceļa izbūves plāns, vertikālais plānojums, satiksmes organizācijas plāns, autoceļa garenprofils, griezumi un ceļa pārvada rasējumi. Lai veiktu autoceļa trases plāna un garenprofila projektēšanu, tika izmantota programma AutoCAD Civil3D, griezumi un tipveida elementi tika projektēti AutoCAD programmas vidē. Мономах 4.5 programma tika izmantota atbalstsienas projektēšanai. Pētījuma mērķis: Optimizēt ceļu satiksmes organizāciju 18. novembra ielas posmā. Pētījuma uzdevumi: 1) Izvērtēt esošo ceļu satiksmes kvalitāti. 2) Izstrādāt transporta infrastruktūras attīstības variantu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām: 1. Esošās situācijas izpēte. 2. Satiksmes organizācijas optimizācijas pasākumi. 3. Rezultējošā daļa. Inženierprojekts sastāv no 6 daļām: 1. Vispārīgā daļa. 2. Inženierrisinājumu daļa. 3. Tehniskās specifikācijas. 4. Būvdarbu organizācijas apraksts. 5. Informācijas avotu saraksts (attiecas arī uz bakalaura darba daļu). 6. Grafiskā daļa (rasējumi). Darbs satur 127 lappuses, 32 attēlus un 14 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 29 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ceļu satiksmes organizācijas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of Road Traffic Organization
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2014 19:48:53