Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Klientu piesaistīšanas projekts uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Project for attracting customers in a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Diplomprojekta autore: Arhipova S. (2014.) Diplomprojekta temats: Klientu piesaistīšanas projekts uzņēmumā Autore ir studējusi: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir apkopot un izanalizēt informāciju, kas tieši vai netieši saistīta ar SIA Arfeja darbību, lai izstrādātu jauno klientu piesaistīšanas projektu. Diplomprojekta analītiskā daļa iekļauj vispārējo informāciju par pētāmo objektu, tostarp uzņēmuma īsu aprakstu, saimnieciskās darbības analīzi, tirgus raksturojumu un SVID analīzi un matricu. Pamatojoties uz apkopotiem datiem, diplomprojekta autore izvirzīs secinājumus un izteiks priekšlikumus. Projekta aprēķinu daļa tika izveidota salīdzinot problēmas risinājuma alternatīvas, izvēloties izdevīgāko un efektīvāko problēmas risinājumu. Tāpat tika veikti aprēķini, nosakot būtiskus aspektus izvēlētās problēmas risinājuma alternatīvas īstenošanai uzņēmumā. Tehnoloģiskajā daļā SIA Arfeja esošā klientu datu bāze tika papildināta ar informāciju, kas uzņēmuma vadību nodrošinātu ar informāciju, kas nepieciešama jaunu klientu piesaistīšanai. Darba aizsardzības daļā tika aprakstīti darba aizsardzības sistēmu reglamentējošie normatīvie akti, izvērtēti galvenie darba vides riska faktori birojā, darbā ar datoru un biroja tehniku. parādīti to cēloņi un sekas, kā arī izstrādāts preventīvo pasākumu kopums, kas varētu minimizēt nelaimes gadījumu skaitu uzņēmumā. Grafiskajā daļā tika attēloti ekonomiski statistisko rādītāju analīzes un informatīvie grafiki un tabulas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Pirms uzsākt SIA Arfeja darbības attīstības plānošanu, nepieciešams nostabilizēt esošo finansiālo situāciju, palielinot klientu skaitu, kā rezultāta palielinātos uzņēmuma neto apgrozījums. Visizdevīgāk, esošajā finansiālajā situācijā jaunus klientus piesaistīt ir, ieviešot jaunu pakalpojumu. Jauna pakalpojuma ieviešana jāfinansē no īpašnieču privātajiem ieguldījumiem. Darbs sastāv no piecām daļām. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 30 tabulas, 15 formulas un bibliogrāfija 19 avoti latviešu valodā un 3 ārzemju valodās.
Atslēgas vārdi interneta reklāma, e-biznesa mārketinga plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā internet advertising, e-business marketing plan
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2014 00:56:09