Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Biznesa stratēģijas izstrāde montāžas akciju sabiedrībā „SZMA V”
Nosaukums angļu valodā Business Strategy Development at a Joint Stock Company “SZMA V”
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents I.Jākobsone
Anotācija Pēdējo gadu laikā sakarā ar ekonomisko situāciju visā pasaulē uzņēmējdarbības vide ir strauji mainījusies. Veidojas daudzi sadarbības projekti ar ārvalstu uzņēmējiem, palielinās preču un pakalpojumu kustība uz Eiropas Savienības valstīm, kā arī Latvijas uzņēmējiem ir iespējas izmantot Eiropas Savienības struktūrvienību pieejamos līdzekļus un ieguldīt tos savas uzņēmējdarbības attīstībai. Uzņēmējdarbības veiksmīgas attīstības pamats ir tā kvalificētie darbinieki. Lai noformulētu uzņēmuma SZMA V attīstības stratēģiju ir nepieciešams apzināt un izvērtēt uzņēmuma patreizējās darbību. Ir nepieciešams novērtēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, konstatēt uzņēmuma problēmas, vājās puses un draudus. Maģistra darba mērķis ir izskatīt iespējamās uzņēmuma SZMA V attīstības stratēģijas alternatīvas, izvēlēties uzņēmumam piemērotāko un noteikt izvēlētās stratēģijas vadīšanas principus. Lai sasniegtu maģistra darba nostādīto mērķi, autore izvirzīja sekojošus uzdevumus: 1. Izanalizēt uzņēmuma patreizējo darbību; 2. Izanalizēt uzņēmuma iekšējo vidi; 3. Izanalizēt uzņēmuma ārējo vidi un konkurentu darbību; 4. Apskatīt uzņēmuma SZMA V attīstības stratēģiju alternatīvas; 5. Izvērtēt uzņēmuma SZMA V attīstības stratēģiju alternatīvas; 6. Noteikt izvēlētās attīstības stratēģijas alternatīvas vadīšanas principus. Izmantojot pielietotās pētījumu metodes, autore apzināja uzņēmuma darbības principus, uzņēmuma tirgus daļu un konkurētspēju, kā arī tika analizēta uzņēmuma konkurentu darbība. Līdz ar to, tika pieņemts izsvērts lēmums par attīstības stratēģijas alternatīvu izvēli.
Atslēgas vārdi Strategic Management
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic Management
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2014 17:56:32