Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Tiltu risku izvērtēšanas analīze” („Tilta pār Ventu Ventspilī būvprojekts”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Risk Assessment in Bridges” ( „Construction of the Bridge over Venta in Ventspils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Paeglītis
Recenzents lekt. V.Straupe
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Tiltu risku izvērtēšanas analīze. Inženierprojekta tēma ir Tilta pār Ventu Ventspilī būvprojekts. Tiltu (it sevišķi gara laiduma tiltu) projektēšana, būvniecība un uzturēšana prasa ievērojamus līdzekļus, tādēļ nepieciešams pēc iespējas šīs izmaksas samazināt. Visracionālākā tilta varianta izvēle varētu sniegt vēlamo rezultātu, tomēr tā noteikšanai nepieciešams veikt papildus izpētes darbus. Bakalaura darba pirmajā daļā veikta iepazīstināšana ar iespējamajiem tilta konstrukcijas riskiem. Veikta apdraudējumu klasifikācija grupās un sniegts apraksts katrai no tām. Darba otrajā daļā sniegts riska novērtēšanas un analīzes izklāsts saskaņā ar EN 31010:2010 standartu. Izmantojot šo standartu ir iespējams novērtēt iespējamos konstrukciju variantus un izvēlēties ne tikai ekonomiski izdevīgāko, bet arī apkārtējai videi draudzīgāko un drošāko no tiem. Tādēļ autors uzskata, ka ekonomiski lētākais variants ne vienmēr ir efektīvākais risinājums. Nepieciešama dziļāka izpēte, lai secinātu kā tilta konstrukcija ietekmēs apkārtējo ekosistēmu. Inženierprojekta daļā veikti tilta pār Ventu Ventspilī aprēķini, izmantojot nepieciešamos standartus, normatīvus, specifikācijas un citus palīgmateriālus. Projekta mērķis ir nodrošināt pilsētas galvenā tilta atslogošanu, jauno tiltu izmantojot kā apvedtiltu. Tiltu plānots veidot ar pieclaiduma tēraudbetona konstrukciju. Darbā kopumā ir 183 lapaspuses, no kurām 48 bakalaura darba daļā un 113 inženierprojekta daļā. Darbā ir 41 attēls, kā arī 20 tabulas. Izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tiltu risku izvērtēšanas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Risk Assessment in Bridges
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2014 12:16:30