Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie ārējās vides faktori
Nosaukums angļu valodā The external environment factors affecting real estate market development
Autors Ieva Priedīte
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Vitālijs Zubkovs
Anotācija Maģistra darba Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie ārējās vides faktori mērķis ir izvērtēt, kā ārējās vides faktori ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Analītiskajā daļā tiek apskatīta Baltijas valstu ekonomikas attīstību raksturojošo rādītāju dinamika laika periodā no 2007.līdz 2012.gadam. Tiek apskatītas arī Baltijas valstu nekustamā īpašuma tirgus segmentu attīstības tendences, novērtējot attīstības dinamiku biroja telpu, tirdzniecības telpu, mājokļu, noliktavu un zemes sektoros. Teorētiskajā daļā, apkopojot dažādu autoru viedokļus par ārējās vides analīzes sastāvā esošajiem faktoriem un ilgtspējīgu attīstību virzošajiem faktoriem, autore nosaka nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo ārējās vides faktoru novērtēšanas modeļa galvenās faktoru grupas. Tiek aprakstīta katra faktora ietekme uz nekustamā īpašuma nozari, kā arī novērtēta faktora stabilitāte. Praktiskajā daļā tiek noteikti būtiskākie no faktoriem katrā faktoru grupā, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Tiek izveidots nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo ārējās vides faktoru novērtēšanas modelis. Izveidotais modelis tiek praktiski pielietots nekustamā īpašuma attīstīšanas un pārvaldīšanas uzņēmuma analīzē, nosakot uzņēmuma turpmākās attīstības stratēģiskos virzienus. Maģistra darba noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs apjoms ir 87 lapas, tajā iekļauti 24 attēli, 26 tabulas, 5 formulas, 61 literatūras un informācijas avots.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma tirgus, ārējā vide, ietekmējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate market, external environment, affecting factors
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2014 17:37:29