Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing business performance of a service company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Anotācija Darba analītiskajā daļā tiek sniegta vispārīga informācija par uzņēmumu, analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, veikta uzņēmuma konkurentu un SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi UAB Marsta darbības pilnveidošanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīta Audatex datu bāzes izmantošana auto virsbūvju ceha darbības optimizēšanai, un aprakstīts uzņēmuma klientu datu bāzes izveides princips programmā Microsoft Access 2010 un to izmantošanas priekšrocības. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta auto detaļu salikšanas meistara darba vietas risku novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu sistēmas, izstrādājot preventīvo pasākumu plānu. Grafiskajā daļā tiek iekļauti attēli un tabulas, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus.
Atslēgas vārdi uzņēmuma darbības pilnveidošana, auto virsbūves cehs, SVID, finanšu rādītāji, debitoru pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā business performance, car bodyshop, SWOT, financial ratios, debtors management
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2014 08:40:59