Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamā īpašuma vērtēšana investīcijām
Nosaukums angļu valodā Property valuation for investment purposes
Autors Aļona Boriseviča
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Renāte Romānova
Anotācija Nekustamais īpašums ir viens no interesējošākajiem investīciju objektiem, jo nekustamajam īpašumam, salīdzinot to ar citām precēm tirgū, ir samērā liels kalpošanas laiks. Pateicoties nekustamā īpašuma tirgus cikliskajām svārstībām, potenciālajam investoram ir iespēja pārdot nekustamo preci par daudz lielāku cenu, nekā tā bija iepriekš pirkta. Pirms investēt konkrētajā nekustamajā īpašumā, svarīgi noteikt tā tirgus vērtību, kā arī jāapzinās risks, kas saistīts ar projekta īstenošanu. Pastāv vairāki riski, kas ietekmē investīciju projekta rentabilitātes līmeņa lielumu, taču izanalizējot katra riska lielumu, kā arī, pielietojot dažādus rādītājus, kas atspoguļo projekta rentabilitāti, var spriest par konkrētā investīciju projekta rentabilitāti. Darbā ir četras daļas, kas ir rakstītas uz 95 lapām. Darbā ir 37 attēli, 19 tabulas un 2 pielikumi. Diplomprojekta mērķis – novērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar komerctelpu pirmajā stāvā, kā arī noteikt tās efektivitāti investīciju ieguldījumiem, pielietojot vairākus rādītājus, nekustamā īpašuma rentabilitātes noteikšanai. Diplomprojekta uzdevumi: • identificēt investīciju raksturojumu; • izskaidrot nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma tirgus būtību; • izskaidrot nekustamā īpašuma vērtēšanai pielietotās pieejas; • izpētīt dažādu rādītāju pielietošanu nekustamā īpašuma vērtēšanai investīcijām; • noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību; • analizēt nekustamā īpašuma efektivitāti investīciju ieguldījumiem; • sniegt secinājumus un priekšlikumus par padarīto darbu. Par pētāmo objektu tika izvēlētas investīcijas nekustamajā īpašuma, pētāmais priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar komerctelpu tās pirmajā stāvā. Diplomprojektā tiek veikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar komerctelpu tās pirmajā stāvā vērtējums, kā arī, vairāku rādītāju pielietošana šāda tipa nekustamā īpašuma rentabilitātes noteikšanai. Darba gaitā tika identificēti rādītāji, kas nepieciešami nekustamā īpašuma vērtēšanai investīcijām.
Atslēgas vārdi nekustamais īpašums, investīcijas, vērtēšana, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate, investment, valuation, efficiency
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2014 17:14:03