Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Transporta plūsmu kvalitātes analīze Buļļu ielā, Rīgā” („Buļļu ielas posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Flow Quality in Bullu Street in Riga" („Reconstruction of Bullu Street Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents inž. I.Veļikanova
Anotācija Bakalaura darbā Transporta plūsmu kvalitātes analīze Buļļu ielā, Rīgā, teorijas izpētes procesā, apskatītas dažādas aprēķinu un datorprogrammu pielietojuma metodes satiksmes kvalitātes līmeņa noteikšanai. Praktiskajā darba daļā izvēlēts ielu tīkls, kam, izmantojot teorijas izpētes procesā apskatītās metodes, noteikts satiksmes kvalitātes līmenis. Iegūtie rezultāti analizēti, secinājumos sniegti priekšlikumi satiksmes kvalitātes uzlabošanai. Inženierprojektā Buļļu ielas posma rekonstrukcija veikta Buļļu ielas posma no Kleistu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei rekonstrukcija. Pirmajā darba daļā veikta posma izpēte, izstrādāts situācijas apraksts, izvēlēto inženierrisinājumu apraksts, veikti nepieciešami aprēķini ceļa segas konstrukcijas aplēse, darbu daudzumu sarakstu izstrāde, regulējamās gājēju pārejas un regulējama Buļļu ielas un Kleistu ielas luksoforu darbības ciklu izstrāde. Otrā ir darba grafiskā daļa, kurā izstrādāti nepieciešamie darba rasējumi. Kopējais darba apjoms 133 lapas, 37 attēli, 39 tabulas, 42 formulas, 21 literatūras avots un 19 rasējumi.
Atslēgas vārdi Transporta plūsmu kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic flow quality
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2014 10:56:54