Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Biznesa izaugsmes stratēgijas izstrāde IT uzņēmumam “MAK IT”
Nosaukums angļu valodā Development of business growth strategy for the IT Company “MAK IT”
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Jākobsone
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba tēma ir Biznesa izaugsmes stratēgijas izstrāde IT uzņēmumam MAK IT. Pētījums veikts Latvijas IT pakalpojumu uzņēmumā SIA MAK IT (turpmāk Uzņēmums), balstoties uz Uzņēmuma vadītāja īstermiņa un ilgtermiņa izaugesmes mērķiem. Stratēģiskās analīzes veikšanai tika izmantoti tādi stratēģiskās analīzes rīki kā PEST, SWOT, Pieci Portera konkurences spēki, kā arī autores vairāk kā 6 gadu industrijas pieredze. Pētījums sākts ar dažādu teorijas avotu, kas apraksta uzņēmumu stratēģisku analīzi un vadību, izpēti. Darbā apskatīti gan populāru, gan ne tik populāru autoru dažādi darbi, piemēram, grāmatas, akadēmiskie raksti, kas publicēti internetā, un publikācijas. Pēc tam, balstoties uz izpētīto teorijas modeli, autore veica Uzņēmuma ārējās un iekšējās vides pētījumu. Uzņēmuma ārējās vides analīzes veikšanai tikai izmantoti publiski pieejami statistikas dati un konsultāciju uzņēmumu atskaites par Latvijas, Eiropas savienības un globālas vides izmaiņu tendencēm un rādītājiem. Priekš Uzņēmuma iekšējās vides izpētes autore veica interviju ar Uzņēmuma vadītāju, Uzņēmuma darbinieku un klientu aptaujas, un izmantoja savu pieredzi industrijā un darbā Uzņēmumā no tā dibināšanas brīža. Balstoties uz analīzes rezultātiem un stratēģiju izstrādes teorētisko bāzes, tika izvizītas alternatīvas biznesa izaugsmes stratēģijas. Autore secināja, ka, lai nodrošinātu veiksmīgu Uzņēmuma izaugsmi, ir jāuzlabo Uzņēmuma iekšējā finanšu, darbu pārvaldības un pārraudzības struktūra, kas ir ietverts turpmāk rekomendētajā stratēģijā. Darbā ir detalizēti aprakstīts tās ieviešanas plāns, kas nodrošina sākotnēji izvirzītu īstermiņa un ilgtermiņa mēku sasniegšanu Uzņēmuma apgrozījuma, darbinieku skaita un peļņas palielinājumam, kā arī ir aprēķināts ieviešanas budžets un iezīmēti nākotnē veicamie darbi. Darbā ir 17 tabulas, 22 diagrammas, 2 attēli, 17 pielikumi un tas ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Izaugsmes stratēģija, PEST analīze, SWOT, ilgtermiņa mērķi, apgrozījuma palielināšana, izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Grwoth strategy, PEST analysis, SWOT, long-term objectives, increased turnover, costs
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2014 15:20:50