Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Latvijas teritoriālā zonēšana ceļu būvniecības kontekstā” („Ceļa rekonstrukcija posmā no Ķekavas sporta kluba līdz Ziemeļu ielai”)
Nosaukums angļu valodā „Territorial Zoning of Latvia in the Context of Road Construction” (“Reconstruction of Road Section from Kekavas Sports Club to Ziemelu Street”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs B.Jeļisejevs
Recenzents doc. M.Zemītis
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums ir „Latvijas teritoriālā zonēšana ceļu būvniecības kontekstā” Darba mērķis ir izvērtēt, vai Latvijas teritorijai ir nepieciešams izstrādāt teritoriālo zonējumu ceļu būvniecības kontekstā. Bakalaura darbs sastāv no četrām galvenajām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts Latvijas teritorijas vispārējs raksturojums. Otrajā nodaļā tiek apskatīti vides faktori-grunts izplatība, ģeoloģija un klimatisko apstākļu atšķirības. Trešajā nodaļā tiek apkopota informācija par vietējiem būvmateriāliem un to izplatību valsts teritorijā. Kartē tiek atzīmētas lielākās ieguves atradnes. Ceturtajā nodaļā tiek analizēta esošā ceļu ziemas uzturēšana un to iespējamā pilnveidošana ievērtējot klimatisko apstākļu atšķirības atsevišķās teritorijās. Inženierprojekta daļā izstrādāts „Ceļa rekonstrukcija posmā no Ķekavas sporta kluba līdz Ziemeļu ielai” tehniskais projekts. Darbā tika izstrādāti 3 dažādi trases plāna varianti, no kuriem tālākai izstrādei tika virzīts tehniski ekonomiskākais.. Tehniskais projekts paredz ceļa segas rekonstrukciju, autobusu pieturvietu, autostāvvietu un gājēju-velosipēdistu celiņa izbūvi. Darba kopapjoms ir 170 lapas, kurās ietverti 36 attēli, 25 tabulas, 29 rasējumi un 1 pielikums. Darba izstrādei izmantots 55 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Latvijas teritoriālā zonēšana.Ceļu būvniecība. Ceļu ekspluatācija. Ceļu būvmateriālu izplatība
Atslēgas vārdi angļu valodā Territorial zoning of Latvia.Road construction. Building materials distribution.Climatic conditions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2014 11:54:36