Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Dīzeļmotora cieto daļiņu filtra ietekme uz motora darbības parametriem
Nosaukums angļu valodā Diesel particulate filter (DPF) effects on engine operating parameters
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs M.Sc.Ing. Gundars Zalcmanis
Recenzents MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Dīzeļmotora cieto daļiņu filtra ietekme uz motora darbības parametriem”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt cieto daļiņu filtra ietekmi uz degvielas patēriņu, motora jaudu un citiem motora darbības parametriem. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi: noskaidrot dīzeļmotora cieto daļiņu filtra un kopējās cieto daļiņu filtra sistēmas darbības pamatprincipus, veikt cieto daļiņu filtra demontāžu un motora vadības bloka programmas maiņu, veikt nepieciešamos mērījumus, noskaidrot, ar kādām diagnostikas iekārtām un pēc kādiem motora darbību raksturojošiem parametriem ir iespējams noteikt filtra neesamību. Izvirzītas divas hipotēzes: automobilim ar demontētu cieto daļiņu filtru palielinās izplūdes gāzu toksiskums un dūmainība, palielinās motora jauda un griezes moments, bet samazinās degvielas patēriņš, ar demontētu dīzeļmotora cieto daļiņu filtru ir iespējams veikt valsts tehnisko apskati, tai skaitā, sekmīgi veikt dīzeļmotoru atgāzu dūmainības testu. Darba gaitā tika veikti degvielas patēriņa, jaudas, griezes momenta, dūmainības un atgāzu toksiskuma parametru mērījumi aktīvi veiktā eksperimentā izvirzītās hipotēzes pārbaudei. Mērījumi tika veikti gan laboratorijas apstākļos, gan reālos ceļa apstākļos. Maģistra darbā apkopoti secinājumi par cieto daļiņu filtra ietekmi uz motora darbības parametriem, kā arī sniegti priekšlikumi cieto daļiņu filtra neesamības noteikšanai. Cieto daļiņu filtrs būtiski samazina izplūdes gāzu absorbcijas koeficientu jeb dūmainību, kā arī samazina izplūdes gāzu toksiskumu. Automobilim ar demontētu cieto daļiņu filtru palielinās jauda un griezes moments motora apgriezienu diapazonā no 1300 līdz 2500 apgr/min. Maģistra darba apjoms ir 77 lapaspuses, 46 attēli, 19 tabulas un 1 pielikums. Atslēgas vārdi: cieto daļiņu filtrs, dīzeļmotors, jauda, degvielas patēriņš. Darbs sarakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi cieto daļiņu filtrs, dīzeļmotors, jauda, degvielas patēriņš
Atslēgas vārdi angļu valodā diesel particulate filter (DPF), diesel engine, power, fuel consumption
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2014 13:50:45