Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga kompleksa pilnveides projekts”
Nosaukums angļu valodā "Project for developing marketing mix in a retail business"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga kompleksa pilnveides projekts. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Projekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums IK Liana, veikta uzņēmuma analīze, kura ietver sevī mārketinga kompleksa analīzi, konkurences analīzi, aprakstīta uzņēmuma SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāta klientu aptauja un apkopoti tās rezultāti, lai iegūtu klientu viedokli par uzņēmuma produktiem. Balstoties uz aptaujas rezultātiem un autores iegūtajiem secinājumiem, tiek izstrādāti mārketinga kompleksa pilnveides pasākumi ikdienas apgrozījuma palielināšanai: produkta pilnveides pasākumi, atlaižu sistēmas pasākumi, produkta virzīšanas pasākumi. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta mārketinga kompleksa pilnveides projekta grafiskais attēlojums Ganta diagrammā ar MS Project programma palīdzību. Darba un dabas aizsardzības daļas ietvaros tika veikta uzņēmuma darba vides un riska faktoru analīze, kā arī izstrādāts pasākumu plāns darba apstākļu uzlabošanai. Grafiskā daļa sastāv no 18 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātas shēmas, attēli, grafiki un tabulas, lai labāk atspoguļotu darbā izvirzītos priekšlikumus. Darba apjoms ir 74 lapas, kurā ir 10 tabulas, 29 attēli un 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi uzņēmums, mārketinga kompleks
Atslēgas vārdi angļu valodā retail business, marketing mix
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 22:47:39