Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sociālo tīklu izmantošana mārketinga komunikācijā uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Use of social networks in marketing communication in a company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Anotācija Maģistra darba tēma Sociālo tīklu izmantošana mārketinga komunikācijā uzņēmumā ir aktuāla ikvienam uzņēmējam, kurš vēlas ļoti ātri uzrunāt lielu auditoriju un, pastāstot par savu uzņēmumu, produktiem un pakalpojumiem, veiksmīgi attīstīt biznesu. Aizvien vairāk tiek runāts par to, ka biznesa popularizēšana sociālo tīklu vidē ir panākumu atslēga veiksmīgas komunikācijas veidošanā ar klientiem, mārketinga pozīciju nostiprināšanā un uzņēmuma darbības izcelšanā konkurences apstākļos. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt un īstenot efektīvu sociālo tīklu stratēģiju vairumtirdzniecības uzņēmumā. Darba analītiskajā daļā autore ir apkopojusi un aprakstījusi informāciju par sociālo tīklu mārketinga definējumu, tā veidiem un lomu uzņēmuma tēla veidošanā. Sniedz priekšstatu par vairumtirdzniecības uzņēmumu komunikāciju sociālajos tīklos, to sadarbību ar ražotājiem un viņu pieredzi, veiksmes stāstiem sociālo tīklu izmantošanā. Agrāk sociālo tīklu mārketings skaitījās kā netradicionālais mārketings, mūsdienās tā ir ikdiena. Taču rīt šodienas idejas var būt jau novecojušas, tāpēc izcilam mārketinga speciālistam ir svarīgi būt informētam par aktuālākajām tendencēm. Tādēļ darba pirmajā daļā autore apraksta sociālo tīklu mārketinga attīstības perspektīvas, informējot par mobilo sociālo tīklu iespējām biznesā, jaunākajām Facebook funkcijām mārketingā un sociālo tīklu jaunienācēju Pinterest. Darba lietišķajā daļā autore izklāsta sociālo tīklu stratēģijas izstrādes un ieviešanas posmus, kas ietver konkurences auditu sociālajos tīklos, sociālo platformu izstrādi un sociālo tīklu stratēģijas ieviešanu, kurā aplūko, kā gūt vislabākos rezultātus, veidojot kvalitatīvu saturu uzņēmuma fanu lapām un profiliem. Darba autore iesaka labākos bezmaksas sociālo tīklu stratēģijas novērtēšanas rīkus un datu apstrādes metodes. Apraksta, kā novērtēt sociālo tīklu stratēģijas iespējamos rezultātus, grupējot un nosakot iespējamos ieguvumus un ieguldījumus, lai sociālo tīklu stratēģiju izstrādātājiem ir vieglāk izprast komponentus, kas nepieciešami sociālo tīklu kampaņas izmaksu un ieguvumu noteikšanai, un pēc tam varētu aprēķināt ROI. Darba projekta daļā autore sniedz SIA ,,German Products Baltics darbības raksturojumu. Vadoties pēc lietišķajā daļā izskaidrotajiem sociālo tīklu stratēģijas posmiem, darba autore ir izstrādājusi NUK zīmola sociālo tīklu stratēģiju, kurā izklāsta aptaujas rezultātus, kas tika veikta interneta lietotāju vidū, lai noteiktu precīzu klienta mērķgrupas attēlojumu sociālajos tīklos. Veic esošo instrumentu analīzi, kurā izskaidro un novērtē uzņēmuma rīcībā esošo interneta mārketinga instrumentu esamību un to pielietošanu. Izskaidro NUK zīmola atslēgas vārdu popularitātes analīzi, kā arī apraksta konkurentu vispārējo aktivitāšu daudzumu internetā, intensivitāti, publicētās informācijas tālāku izplatīšanos sociālajos tīklos. Aprakstīta secība NUK Latvia fanu lapas izveidē un satura ievietošanā Facebook sociālajā tīklā. Veikta NUK Latvia sociālo tīklu stratēģijas efektivitātes noteikšana. Balstoties uz gūtajiem novērojumiem, izstrādātas praktiskas rekomendācijas uzņēmumiem komunikācijai interneta vidē.
Atslēgas vārdi sociālie tīkli, sociālo tīklu stratēģija, sociālo tīklu mārketings, sociālo tīklu kampaņas ROI
Atslēgas vārdi angļu valodā social networks, social networks strategy, Social network marketing, social networks campaign ROI
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 22:42:19