Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu parādu piedziņas process un ar to saistītās aktualitātes VID”
Nosaukums angļu valodā “Tax Debt Collection and related Issues in State Revenue Service”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Recenzents V.Gromule, Dr.Sc.Ing., Akciju Sabiedrības "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darbā tiek analizēta situācija, kas veidojas, kad valsts budžetā netiek veikti obligātie maksājumi. Nesamaksāto nodokļu, nodevu un soda naudu piedziņu nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde, kas izveidota 2011.gadā. Izvēlētās tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka joprojām ir vērojama tendence izvairīties no nodokļu pilnīgas un savlaicīgas maksāšanas, tādēļ būtu jāpēta un jāmeklē risinājumi kā mazināt nodokļu parādus. Veiktais pētījums par nodokļu parādu piedziņu, kas ir viens no Valsts ieņēmuma dienesta uzdevumiem nodokļu administrēšanā, dod iespēju novērtēt, kā tiek organizēts nodokļu inspektoru darbs nodokļu parādu piedziņā, kā rīkoties, kad izveidojies nodokļu parāds, kādā apmērā ir nodokļu parādi valstī un kādas izmaiņas tiek ieviestas Valsts ieņēmuma dienesta darba organizācijā un kā tās ietekmē nodokļu parādniekus. Kā maģistra darba pētījuma objekts tiek izvirzīts nodokļu parādi un pētījuma priekšmets ir nodokļu parādu piedziņas pilnveidošana. Maģistra darba mērķis ir novērtēt nodokļu parādu piedziņas procesu un ar to saistītās aktivitātes. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: raksturot iestādes darbu, kas nodrošina parādu piedziņu; raksturot un novērtēt nodokļu parādu piedziņas procesu; izpētīt un analizēt nodokļu parādus un to izmaiņas;izpētīt un analizēt nodokļu parādu piedziņas darbības rezultātus; novērtēt ieviestās izmaiņas Valsts ieņēmuma dienesta darba organizācijā; novērtēt iespējas uzlabot parādu piedziņu un parāda apjoma samazināšanos; izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām un kopumā ietverts 92 lappusēs.Lai informācija būtu uzskatāmāka, tā tika atspoguļota 7 tabulās, 14 attēlos un 2 pielikumos. Pirmajā daļā tiek apskatīta un novērtēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas darba organizācija un pētīts nodokļu parādu piedziņas process, otrajā daļā tiek analizētas nodokļu parādu izmaiņas un piemērotās piedziņas darbības, trešajā daļā novērtētas jaunākās izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta darbā un kā tās ietekmē nodokļu parādu piedziņu un nodokļu parādniekus, kā arī izstrādāti priekšlikumi kā uzlabot parādu piedziņas procesu un veicināt nodokļu parādu samazināšanos.
Atslēgas vārdi Nodokļu parādu piedziņas process un ar to saistītās aktualitātes Valsts ieņēmumu dienestā
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Debt Collection and related Issues in State Revenue Service
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2014 12:46:02