Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing business performance of a retail company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija Diplomprojekta tēma: Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt IK „VR un AVM” darbības pilnveidošanas projektu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Analītiskajā daļā sniegta vispārēja informācija par IK „VR un AVM”, veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, ka arī tirgus izpēte un analīze. Ir noteiktas uzņēmuma veikala „Lietoti apģērbi un apavi” stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi. Identificētas problēmas. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti iespējamie risinājumi IK „VR un AVM” darbības pilnveidošanai. Izstrādāts bērnu apģērba pārdošanas projekts, darba organizēšanas pilnveidošanas projekts un mārketinga aktivitāšu pilnveidošanas projekts. Izstrādāts projekta finansiālais pamatojums un novērtēti darbību ietekmējošie riska faktori un to mazināšanas pasākumi. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāta uzņēmuma klientu datu bāze un izveidota naudas plūsmas automatizētā aprēķinu sistēma MS Office Excel programmā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēti IK „VR un AVM” darba riski un izstrādāti to mazināšanas pasākumi. Grafiskajā daļā parādīti diplomprojekta projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekta apjoms ir 67 lpp, tajā skaitā 18 attēli un 22 tabulas. Pievienoti 5 pielikumi. Izmantoti 24 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing business performance of a retail company.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 20:41:37