Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Valsts iestādes īstenoto projektu pilnveides projekts”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of projects implemented by public authorities”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. U.Kamols
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Diplomprojekta Valsts iestādes īstenoto projektu pilnveides projekts autore ir Lāsma Jasūne. Diplomprojekta vadītājs ir Mg.oec. Uldis Kamols. Darba mērķis ir izpētīt Valsts izglītības satura centra darbību un tā īstenoto ESF projektu vadības procesus. ESF fondu līdzekļu apguvē svarīgākais ir līdzekļu izlietošana atbilstoši plānam noteiktā laikā, nepieļaujot neattiecinātās izmaksas un būtiskas laika novirzes, kas palielina projektu netiešās izmaksas. Fondu līdzekļu kvalitatīvai apguvei un projektu vadībai nepieciešama ļoti pārdomāta šī procesa organizācija no finansējuma saņēmēja puses, tādēļ darbā tiek izstrādāts projektu vadības nodaļas izveides plāns. Diplomprojekta struktūru veido analītiskā, aprēķinu, tehnoloģiskā, darba aizsardzības un grafiskā daļa. Analītiskajā daļā ir veikta Valsts izglītības satura centra struktūras, pamatdarbības un īstenoto ESF projektu analīze. Ir izpētīts ESF vadības institucionālais ietvars un normatīvo aktu bāze, kas regulē fondu līdzekļu apguvi. Aprēķinu daļā ir izstrādāts projektu vadības nodaļas izveides plāns, kā arī izpētīta iespēja netiešajām izmaksām izmantot likmi pēc faktisko izmaksu principa un aprēķinātas izmaksas. Daļas nobeigumā ir veikts priekšlikumu apkopojums. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta vienkāršota izvērsta finanšu plāna un faktisko izdevumu ikmēneša uzskaite MS Excel formātā projektu vadības vajadzībām un projektu grāmatvedības organizēšana uzskaites sistēmā Tildes Jumis. Darba un aizsardzības daļā ir izpētīta darba vide Valsts izglītības satura centrā, veikts risku novērtējums un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns ar plānotajām izmaksām. Grafisko daļu veido 35 lapas, kurās attēlotas tabulas un attēli, kas izstrādāti un iekļauti darbā, lai atspoguļotu projekta aprēķinus un rezultātus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā uz 77 lapām. Darbā iekļautas 25 tabulas, 31 attēls, izmantojot 38 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Valsts iestādes īstenoto projektu pilnveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of projects implemented by public authorities
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 15:51:46