Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Klientu valūtas portfeļu pārvaldīšanas stratēģijas"
Nosaukums angļu valodā "Clients currency portfolio management strategies"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Recenzents Dr.sc.administr. J.Kuzmina
Anotācija Šī darba autores izvēlēta maģistra darba tēma ir Klientu valūtas portfeļu pārvaldīšanas stratēģijas. Maģistra darba aktualitāti nosaka valūtas tirgus attīstības dinamika un peļņas gūšana, izveidojot optimālo portfeli. Pašlaik valūtas tirgus nozarē jūtama apjoma palielināšanas, arvien vairākas iespējas un stratēģijas, ka nopelnīt naudu. . Efektīvi izveidots valūtu portfelis var sniegt peļņu. Klients pats izvēlās īstermiņa vai ilgtermiņa investēšanu. Darba autore apskatīs ilgtermiņa portfeļa pārvaldīšanas stratēģijas. Maģistra darba objekts ir klientu portfelis valūtas tirgū. Maģistra darba priekšmets ir klienta valūtas portfeļa pārvaldīšana. Darba mērķis ir izpētīt investīciju pārvaldīšanas nosacījumus un riskus valūtas tirgus nozarē un izstrādāt investīciju ilgtermiņa vadīšanas stratēģiju valūtas tirgū, balstoties uz Carry Trade stratēģiju, kuru varēs izmantot fiziskā persona(klients). Maģistra darba uzdevumi ir : Izpētīt valūtas tirgus attīstības tendences; Analizēt faktorus, kuri var ietekmēt valūtas kursu svārstības; Veikt valūtas tirgus īpašību un priekšrocību analīzi salīdzinājumā ar citiem finanšu tirgiem; Izprast mūsdienīgos investīcijuportfeļa veidošanas modeļus un analizēt to priekšrocības un trūkumus; Izpētīt Carry Trade stratēģijas būtību un riskus , saistītos ar šī stratēģijas īstenošanu; Izveidot stratēģiju ilgtermiņa ieguldījumiem uz Carry Trade stratēģijas pamata Izveidot valūtu portfeli, noteikt to struktūru un optimālo portfeļa veidošanas laiku, ka arī aprēķināt to efektivitāti; jāpamato valūtas pāru izvēle ilgtermiņa finanšu investīciju vadīšanas stratēģijai; jānovērtē iespējamie riski; jāizstrādā pozīciju atvēršanas metodoloģija. Maģistra darbā tika izmantotas vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes pētījumu kvantitatīvās un kvalitatīvas metodes, t.sk. primāro un sekundāro datu analīze, salīdzināšana, grafiskā attēlošana, izstrādātas valūtas portfeļas pārvaldīšanas stratēģijas rezultātu aprēķiniem izmantota Microsoft Excel programma, SPSS 19 programa. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām analītiskās daļas, teorētiskās daļas un projekta daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīts valūtas tirgus, to attīstības dinamika laika periodā no 2001. 2013. gadam. Tirgus dinamika tiek apskatīta pēc tirgus dienas apgrozījuma, tirgus dalībniekiem, ģeogrāfiskiem centriem, darījumu veidiem. Tika analizēti galveni faktori, kuri var ietekmēt valūtas tirgus dinamiku un valūtas kursa izmaiņas. Lietišķa pētījuma pirmajā nodaļā tiek apskatīts jautājums par MPT(Mūsdienas Portfeļa Teorija) un tās pārveidošanas un papildināšanas veidiem. Tika analizētas šī teorijas galvenie nosacījumi un salīdzināti ar reāla dzīvē pastāvošiem apstākļiem. Otrajā lietišķa pētījuma nodaļā ir dots īss apskats par tehniskās analīzes pielietošanu, valūtas kursa prognozēšanai. Šī analīze dod iespēju prognozēt valūtu kursu svārstības. Trešajā lietišķa pētījuma nodaļā ir apskatīta ilgtermiņa stratēģija valūtas tirgū Carry Trade. Šī stratēģija ir pamats klienta valūtas portfeļa izveidošanā. Ir analizēti riski, saistībā ar šī stratēģijas pielietošanu. Projektu daļas pirmajā nodaļā ir apkopota informācija par uzņēmumu Forex4you, kurš sniedz brokeru pakalpojumus valūtas tirgū. Šī kompānijas dati ir izmantoti maģistra darba aprēķinos. Klientu portfelis tiek sastādīts uz uzņēmuma datu un informācijas pamata. Projektu daļas otrajā nodaļā ir atspoguļoti ilgtermiņa stratēģijas īstenošanas rezultāti. Ir izveidots valūtas portfelis no izvēlētam valūtām. Ir veikti secinājumi par šī stratēģijas efektivitāti. Projektu daļas trešajā nodaļā ir apkopota informācija par rezultātiem, portfeļa riskiem un ienesīgumu. Izstrādāto darbā stratēģiju praktiski var pielietot klients, mainot laika periodus, investēšanas apjomus, tomēr izmantojot stratēģijas galvenos nosacījumus. Maģistra darba apjoms ir 90 lapaspuses. Tas satur 42 attēlus, 28 tabulas un 41 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi valūtas portfelis, investīciju pārvaldīšana, finanšu tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā currency portfolio, investment management, financial market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2014 20:40:09