Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Enhancing the company’s motivation system”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Artūrs Kāposts Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doec. Reinfelde Bakalaura darba temats: Motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 74lpp, 4 tab., 16 att., 14 formulas un vienādojumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli:Bakalaura darba izstrādē tika izmantota teoretiskā literatūra par personāla vadības un motivācijas metodēm, uzņēmuma menedžmentu, publikācijas interneta vietnēs, uzņēmuma nepublicēta informācija. Bakalaura darba galvenie rezultāti:Izpētīta uzņēmuma X motivēšanas sistēma, izmantojot intervijas metodi. Izdarīti secinājumi. Izstrādāta darbinieku vertēšanas sistēma, kura ļaus sakārtot uzņēmuma vērtēšanas un motivācijas sistāmas. Izveidoti priekšlikumi par motivēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējām uzņemumā X.
Atslēgas vārdi Motivēšanas sistēma, vērtēšanas sistēma, itervija
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation system, appraisal system, interview
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2014 16:43:06