Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Restorāna – boulinga izveides projekts”
Nosaukums angļu valodā "Restaurant - bowling development project”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Nešpors
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta autors: Aija Garkalne Diploprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. V.Nešpors Diplomprojekta temats: Restorāna boulinga izveides projekts Diplomprojekta apjoms: 70 lpp, 26 tab, 10 att. Diplomprojektā izmatotie materiāli: Latvijas Republikas likumi, grāmatas, statistiskie dati, interneta informatīvie resursi, cita mācību literatūra. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Veicot vides izpēti, konstatēts, ka vietējiem iedzīvotājiem nav pieejams pakalpojums kuru jaunais uzņēmums plāno sniegt, līdz ar to ir iespējams iekarot tirgus daļu. Darbā ir izstrādāts restorāna izveides projekts. Uzņēmuma darbības plāns ir īstenojams, jo, veicot naudas līdzekļu gala aprēķinu, jau pirmais darbības gads tiek noslēgts ar peļņu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Garkalne A. Restorāna boulinga izveides projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītājs Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014.- 70 lpp
Atslēgas vārdi Restorāna boulinga izveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Restaurant - bowling development project
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 10:09:00