Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Transporta uzņēmuma attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Developing business strategy for a transport company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Latvijā, tāpat kā citur Eiropā un pasaulē, transportam ir nozīmīga loma ekonomikā un pieejamības nodrošināšanā. Transporta daļa valsts iekšzemes kopproduktā pēdējo gadu laikā bijusi ap 10 %, nozarē nodarbināti ap 9 % iedzīvotāju. Viscaur krīzes periodam transporta nozare bija tā, kas veidoja vienu no lielākajiem pozitīvajiem devumiem IKP pieaugumā. Tomēr, sākot ar 2012. gada nogali, transporta nozarē vērojami būtiski pavērsieni gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Šodienas tendeces transporta nozarē liecina, ka samazinās pieprasījums pēc jūras un dzelzceļa kravu pārvadājumiem, kas ir saistīts ar Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pārkrauto kravu apjomu kritumu, savukārt ir vērojama pozitīva tendence Latvijas autopārvadājumu nozarē - palielinās ar autotransportu pārvadāto kravu apjomi, kā arī autotransporta uzņēmumu skaits un to autoparku lielumi. Šīs tendences palielina konkurenci transporta uzņēmumu vidū. Konkurences līmeni vēl paaugstina ārvalstu transporta uzņēmumu esamība Latvijas transporta tirgū. Šī iemesla dēļ, transporta uzņēmumiem globālās konkurences apstākļos sekmīgai darbībai transporta pakalpojumu tirgū ir nepieciešams veidot konkurētspējīgas priekšrocības ar stratēģiskas vadīšanas palīdzību, nosakot un realizējot ekonomiskajiem apstākļiem un uzņēmumu mērķiem atbilstošas attīstības stratēģijas. Pētījuma objekts ir Latvijas transporta uzņēmums A. Pētījuma priekšmets ir transporta uzņēmuma A attīstības stratēģijas izveide. Darba mērķis ir izveidot transporta uzņēmuma A attīstības stratēģiju, kas nodrošinātu tā konkurētspēju transporta pakalpojumu tirgū. Analītiskajā daļā ir sniegta teorētiskā informācija par stratēģiskās vadīšanas un mārketinga kompleksa izstrādāšanas procesiem, ar mērķi noteikt uzņēmuma attīstības stratēgijas izveidošanas pamatnostādnes. Turpmāk tiek pētītas transporta nozares un galveno transporta veidu attīstības tendences, aplūkojot nozares devumu valsts IKP, nozares problēmas, kravu pārvadājumu dinamiku un valsts transporta attīstības politikas īstenošanas rezultātus un nākotnes prioritātes, kā arī izmaiņas autotransporta sektorā. Autore raksturo transporta uzņēmuma A saimniecisko darbību un tajā pastāvošās tendences, aplūkojot uzņēmuma organizatorisko struktūru, neto apgrozījuma un peļņas lielumus, kravas automobiļu skaitu un tā izmaiņas un veicot uzņēmuma unimodālo pārvadājumu veikšanas analīzi. Lietišķā pētījuma daļā tiek veikta Latvijas transporta uzņēmumu attīstības stratēģijas modelēšana, veicot transporta uzņēmumu iekšējās un ārējās vides izpēti, kā arī piesaisot nozares ekspertus svarīgāko iekšējās un ārējās vides faktoru noteikšanai. Transportu uzņēmumu vides izpētes rezultātā tiek noteiktas transporta uzņēmumu problēmas un konstatēti attīstības stratēģijas virzieni. Pamatojoties uz iegūto informāciju tiek izveidota transporta uzņēmumu attīstības stratēģija, kuras ietvaros tiek definētas transporta uzņēmumu misija, stratēģiskie, taktiskie, operatīvie mērķi, kā arī uzdevumi. Turpmāk tiek noteikta transporta uzņēmumu attīstības stratēgijas realizēšanas gaita un izveidotas stratēģijas realizēšanas shēma, kā arī attīstības apakšstratēģiju aktivitāšu īstenošanas shēmas. Projekta daļā tiek veikta transporta uzņēmuma A attīstības stratēģijas modelēšana. Izpētot uzņēmuma stiprās un vājās puses,pastāvošās iespējas un draudus ārējā vidē, kā arī uzņēmuma galveno konkurentu darbību, izveidotā transporta uzņēmumu attīstības stratēģija tiek pielāgota transporta uzņēmuma A darbības specifikai. Tiek izveidoti transporta uzņēmuma attīstības stratēģijas apakšstratēģiju realizācijas algoritmi. Tie veikti ekonomiski aprēķini, lai novērtēti attīstības stratēģijas realizācijas ekonomisko lietderīgumu.
Atslēgas vārdi attīstība, modelēšana, stratēģija, transporta uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā development, modelling, strategy, transport company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2014 22:30:15