Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Energouzņēmuma finanšu izmantošanas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Enhancing financial resource effective use in an electricity power company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof. K.Didenko
Recenzents Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Energouzņēmuma finanšu izmantošanas pilnveidošanas projekts”. Analītiskajā daļā ir dots īss uzņēmuma raksturojums, novērtēts tā pašreizējais stāvoklis, un izskatītas iespējas, kas saistītas ar debitoru parādu veidošanos. Apskatīta ir debitoru parādu pārvaldīšana, uzskaite un analīze uzņēmumā, lai izstrādātu priekšlikumus debitoru parādu pārvaldīšanas problēmas uzlabošanai. Projekta aprēķinu daļā tiek risināti analītiskajā daļā izvirzītie ieteikumi problēmu novēršanai. Debitoru pārvalde un kontroles procedūras uzņēmumā, kredītpolitikas veidošana uzņēmumā, motivācijas loma personāla vadības procesos. Tehnoloģiskajā daļā tiek apskatīta debitoru datu bāze, kurā tiek sakārtota debitoru uzskaite un kontrole uzņēmumā. Darba aizsardzības daļā tiek aplūkota darba vides riska novērtēšanas metodika AS „Latvenergo”, darba vides riska faktori birojā un to novērtēšana ar Somijas 5 ballu matricu, izstrādājot preventīvo pasākuma plānu. Diplomprojektā iegūtos rezultātus iespējams izmantot uzņēmējdarbībā, jo tie tika iegūti, ņemot par pamatu reālu uzņēmumu un ņemot vērā pašreizējo ekonomisko stāvokli Latvijā. Diplomprojekta apjoms ir 82 lapaspuses, tās sastāv no titullapas, anotācijas, satura rādītāja, ievada, darba analītiskā daļa ir 15, projektu aprēķinu daļā ir 31, tehnoloģiskā daļa sastāv no 13 lapām, bet darba aizsardzības daļā 10 lapas, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darbā iekļautas 18 formulas, 14 tabulas, 46 attēli un 7 pielikumiem. Par galveno informācijas datu bāzi darbā izmantota speciālā literatūra latviešu valodā, likumdošanas normatīvie akti, periodika, un citi nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Energouzņēmuma finanšu izmantošanas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The improvement of financial use in the power supply enterprise
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2014 13:21:24