Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Mazumtirdzniecības uzņēmuma personāla apmācības sistēmas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Retail business personnel training system improvement project "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Mg.oec., lekt. L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Meimane E., Mazumtirdzniecības uzņēmuma personāla apmācības sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Reinfelde S. – Datorsalikums. – Rīga:RTU,2013. – 80 lpp. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 16 attēli; darbam pievienoti 8 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti., t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, studiju lekciju materiāli, kā arī uzņēmuma nepublicētie un publicēšanai neparedzētie materiāli. Visai konfidenciālai informācijai izdarīta atzīme „KONFIDENCIĀLI”. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla apmācību sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla apmācību un adaptācijas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla apmācību veidošanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti vai iespējas uzņēmuma apmācību un mentoringa procesu pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi apmācības sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā training system improvement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2014 19:11:56