Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Autoservisa "SIA IMA" rekonstrukcija
Nosaukums angļu valodā Car service IMA Ltd reconstruction
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ing. Ēriks Vonda
Recenzents Ing.docents prakt. Juris Kreicbergs
Anotācija Darba nosaukums ir ""Autoservisa SIA ""IMA"" rekonstrukcija. Darba mērķis ir izstrādāt projektu virsbūves krāsošanas/skārdniecības ceham, kas atbilst īpašnieku prasībām, paredzētajai noslodzei un izmantot vienkāršas konstrukcijas aprīkojumu, ko iespējams izgatavot uz vietas. Projekta ietvaros pēc uzņēmuma īpašnieku pasūtījuma trasnsportlīdzekļu virsbūves ģeometrijas atjaunošanas darbiem tiek izvēlēts iebetonētais stends, kas savu konstruktīvo īpatnību un lēto izmaksu dēļ praksē jau ir sevi pierādījis, kā ekonomiski pamatotu risinājumu. Vēl tiek projektēts kronšteins, kas nepieciešams, lai transportlīdzekli nostiprinātu uz šāda stenda. Veicot gan analogu analīzi, gan ekonomisko daļu tiek secināts, ka šāda stenda izgatavošabai nepieciešami aptuveni 1350 LVL, kamēr pirkto virsbūves stendu cenas ir vismaz padsmit tūkstoši. Galvenie informācijas avoti ir interneta resursi, prakses un studiju laikā iegūtās zināšanas un dažāda uzziņu literatūra- grāmatas, uzņēmumu arhīvi, rūpnīcas remonttehnoloģija. Aprakstošā daļa sastāv no 104 lpp, 18 tabulām un 69 attēliem. Darbs uzrasktīts latviešu valodā. Darba projekta daļa sastāv no: 2,125 A1 kopsalikuma rasējumiem; 2 A1 kopsakata rasejumiem; 2,875 A1 detaļu rasējumiem; 1 A1 detaļas tehnoloģiskās izstrādes lapas; 1 A1 ģenerālplāna lapas; 1 A1 ceha planojuma lapas.
Atslēgas vārdi Servisa rekonstrukcija, virsbūves ģeometrijas atjaunošana, iebetonētais stends, kronšteins.
Atslēgas vārdi angļu valodā Service reconstruction, car body repair, bench rack built in concrete, clamps.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2014 11:35:47