Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas izstrāde inovatīva produkta ieviešanai tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Marketing Strategy for Launching of Innovative Product in the Market"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents MBA M.Ozoliņš
Anotācija Inovatīvu produktu izstrāde, plānošana un ieviešana ir izaicinājums katrā nozarē. Patērētājam ir jābūt pieejamai informācijai par produktu un skaidrībai kāpēc tas ir nepieciešams. Šie faktori ietekmē arī šī maģistra darba problēmu, kura ir sekojoša. Kompānijai Swissdoobacco ir veiksmīgi attīstīts vienreizlietojamās ūdenspīpes prototips ar nosaukumu Shishita. Tā kā šādu ūdenspīpju pasaulē vēl nav, veiksmīgi prezentējot šo produktu ir iespēja tirgū radīt revolūciju un gūt lieliskus panākumus, ko var nodrošināt pārdomāta un pareiza produkta ieviešanas tirgū stratēģija. Šajā maģistra darbā tiks tuvāk aplūkota kompānijas Swissdoobacco darbība un tās izveidotais inovatīvais produkts vienreiz lietojamā ūdenspīpe ar nosaukumu Shishita. Tā kā Shishita prototips ir praktiski pabeigts, tad maģistra darba mērķis ir mārketinga stratēģijas izstrāde inovatīva produkta ieviešanai Vācijas un Šveices tirgos. Konkrētāk tiks apskatīti tieši šie divi tirgi, jo tajos jau aktīvi notiek citu Swissdoobacco produktu tirdzniecība. Maģistra darba objekts ir produkta Shishita ieviešana Vācijas un Šveices tirgos, un maģistra darba priekšmets mārketinga stratēģijas izstrāde. Lai sasniegtu maģistra darba izvirzīto mērķi, veicami šādi uzdevumi: 1) iepazīties ar stratēģiskās plānošanas teorētisko bāzi un mārketinga metodēm jauna produkta ieviešanai tirgū; 2) izpētīt mērķtirgu un identificēt klientu vajadzības; 3) balstoties uz pētījuma rezultātiem, veikt produkta pozicionēšanu; 4) izstrādāt stratēģisko plānu inovatīva produkta ieviešanai tirgū. Nozīmīgākie secinājumi: Pēc patērētāju domām ūdenspīpes garšai ir jābūt vieglai un bez ķīmiskas piegaršas, kā arī jārada daudz dūmu. Tiek secināts, ka produkts Shishita jāizstrādā tā, lai atbilstu šīm prasībām. Apkopojot Swissdoobacco koncepciju, kā arī vienreizlietojamās ūdenspīpes Shishita īpašības un salīdzinot tās ar klientu vajadzībām un patēriņa īpašību svarīgumu, tika izdarīts būtisks secinājums produktu Shishita var pozicionēt kā elektrisko cigareti ūdenspīpju cienītājiem par demokrātisku cenu. Kompānija Swissdoobacco produkta Shishita ražošanā ir izslēgusi tabakas un nikotīna izmantošanu produktā, kā arī piedāvā samazinātu tikai 6 populārāko garšu klāstu, kas samazina izmaksas, taču apmierina vērtību un izmaksu kompromisu. Veicot analīzi tiek secināts, ka vienreizlietojamā ūdenspīpe Shishita aptver jaunu segmentu un tai ir potenciāls attīstīt Zilā okeāna stratēģiju. Šī stratēģija ir labs veids, kā virzīt produktu tirgū. Nozīmīgākie priekšlikumi: 2012. gada oktobrī kā pirmā aktivitāte būs izsūtīt trīs Swissdoobacco testētājiem produkta Shishita paraugus ar noteikumu, ka atsauksmes video Youtube jāievieto 3 dienu laikā pēc Shishita saņemšanas. Pēc tam oktobra beigās sociālajos tīklos un blogos tiks ievietots Shishita attēls, reklāmas sauklis Shishita revolūcija ūdenspīpju tirgū! Vairāk dūmu bez tabakas un īss skaidrojums, kas ir Shishita, kāpēc tā ir unikāla un kādas ir tās īpašības, kā arī pievienota atsauce uz kāda no testētāja video Youtube. Uzņēmuma reklāmas speciālistiem ir jāpanāk, ka Shishita rada ap sevi ažiotāžu. Sociālo tīklu bumam, jāseko reālai produkta ieviešanai Vācijā, ko vislabāk īstenot ar Shishita promocijas tūri pa Vācijas lielveikaliem. 2 3 darbiniekiem, regulāri vismaz reizi ceturksnī jākontrolē situācija tirgū, lai varētu koriģēt stratēģiskos plānus un sasniegt iecerēto produkta Shishita attīstību pasaules tirgū. Mārketinga darbiniekiem ieteicams, regulāri sekot produkta atbilstībai klientu vajadzībām un nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģēt, lai veiktu izmaiņas produktā. Maģistra darbā iekļauti 28 attēli, 12 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 26 angļu, 8 vācu un 1 krievu valodā.
Atslēgas vārdi Linda Šenfelde-Inana
Atslēgas vārdi angļu valodā Linda Senfelde-Inana
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2014 16:44:12