Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Veiktspējas testu automatizācijas rīku izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on Test Automation Tools for Performance Testing
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ērika Nazaruka
Recenzents Jānis Dāboliņš
Anotācija Mūsdienu digitalizētajā pasaulē dažādu tīmekļa lietojumprogrammu veiktspējai ir liela nozīme, tāpēc veiktspējas testēšanai ir būtiska loma tīmekļa lietojumprogrammu kvalitātes nodrošināšanā un visā tīmekļa lietojumprogrammu dzīves ciklā. Tā palīdz analizēt un novērst ar veiktspēju saistītās kļūdas programmatūras izstrādes pirmsprodukcijas un pēcprodukcijas posmos, kas tīmekļa lietojumprogrammas lietotājam nodrošina nepārtrauktu pieredzi. Un tieši tāpēc ir nepieciešams veikt veiktspējas testēšanu ar testēšanas automatizācijas rīkiem, jo automatizācijas rīki sniedz priekšrocības, lai palīdzētu un atbalstītu testētāju gūt ieskatu par tīmekļa lietojumprogrammas veiktspēju, izmantojot veiktspējas testēšanas rādītājus un dažādos veidos radot lielu slodzi dažādās tīmekļa lietojumprogrammas jomās, lai analizētu dažādu veidu veiktspējas testēšanu. Šī bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus veiktspējas testēšanas automatizācijas rīku izmantošanai tīmekļa lietojumprogrammu veiktspējas pārbaudei no projekta resursu un produkta viedokļa, veicot literatūras analīzi un eksperimentus ar vienu no veiktspējas testēšanas apakštipiem, lai atrisinātu literatūras analīzes laikā konstatētos ierobežojumus un izstrādātu ieteikumus izvēlēto rīku izmantošanai. Izpētītie un salīdzinātie un izvēlētie testēšanas automatizācijas rīki tiek izmantoti, lai pēc tam veiktu eksperimentus ar izvēlētajiem rīkiem, lai novērtētu rīka iespējas atrisināt konstatēto ierobežojumu un pēc tam izstrādātu ieteikumu, izmantojot no projekta resursu un produkta perspektīvas, lai izvēlētos rīku komandai, testētājiem un dažādām tīmekļa lietojumprogrammas izstrādes dzīves ciklā iesaistītajām ieinteresētajām pusēm.
Atslēgas vārdi veiktspējas testēšana, testēšanas automatizācijas rīks veiktspējas testēšanai, stresa testēšana, testēšanas automatizācijas rīku salīdzinājums, veiktspējas testēšanas analīze, veiktspējas testēšanas veidi
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance testing, Test automation tool for performance testing, stress testing, analysis of performance testing, types of performance testing
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2024 14:10:02