Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ferīta nanodaļiņu ietekme uz zema blīvuma kompozītkeramikas īpašībām
Nosaukums angļu valodā Effect of ferrite nanoparticles on the properties of low-density composite ceramics
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Andrejs Šiškins
Recenzents Csaki Štefan
Anotācija Šis bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 60 lpp., 43 attēlus, 4 tabulas, un 63 atsauces. Literatūras apskatā aplūkotas galvenās kompozītmateriālu klasifikācijas definīcijas, vieglo un poraino materiālu klasifikācija, kā arī mikroporainas keramikas ieguves paņēmieni. Bakalaura darba eksperimentālā daļa galvenokārt ir veikta RTU Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūtā. Pētījumos tika izmantotas keramiskas dobas sferas (cenosfēras) ar daļiņu izmēru 150- 250 μm, kuru rentgenfāžu analīze uzrāda mullīta fāzi, kā arī vairāku ferītu (Fe3O4, CoFe2O4, NiFe2O4 un (Ni,Zn)Fe2O4) nanodaļiņas. Ir dots komplekss šo izejvielu (fāžu, granulometriskais, magnetisko īpašību) raksturojums. Darba gaitā ir apgūti keramiskā materiāla sagatavošanas etapi (izvēlētā sastāva sagatavošana, keramiskā materiāla formēšana un saķepnāšana), apgūtas materiāla testēšanas (hidrostatiskā blīvuma un porainības noteikšana, rentgenfāžu analīze, skenējošā elektronu mikroskopija, spiedes stiprības un materiāla magnetisko īpašību noteikšana) metodes. Darba gaitā ir iegūti dažādus ferītus saturoši keramiskie materiāli ar ferītu saturu 7.5 masas %. Noteikta saķepināšanas temperatūras un presēšanas spiediena ietekme uz materiālu blīvumu, porainību un spiedes stiprību. Secinājumi: Ferītu nanodaļiņas sekmē cenosfēru saķepināšanu, palielinot materiālu blīvumu un uzlabojot tā mehāniskās īpašības. Konstatēts, ka sagataves presēšanas spiediena palielināšana un saķepināšanas temperatūras pieaugums palielina materiāla blīvumu (samazina porainību) un sekmē mehānisko īpašību pieaugumu. Izvēlēto ferītu nanodaļiņu ietekme uz keramiskā materiāla īpašībām ir līdzvērtīga. Iegūtā materiāla magnetiskās īpašības atbilst ferītu koncentrācijai materiālā.
Atslēgas vārdi CENOSFĒRA, KOMPOZĪTI, FERTĪTI, NANODAĻINĀS, GAISMA
Atslēgas vārdi angļu valodā CENOSPHERE, COMPOSITE, FERRITES, NANO-PARTICLES, LIGHTWEIGHT
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.10.2023 14:37:26