Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Viedā elektroenerģētika
Nosaukums "Mirgošanas parādības izpēte zemsprieguma (0.4 kV) elektroapgādes tīklā"
Nosaukums angļu valodā "Research of the flickering phenomenon in the low-voltage (0.4 kV) electrical supply networks"
Struktūrvienība 27000 Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Andrejs Podgornovs
Recenzents Romāns Petričenko
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu tika veltīts mirgošanas pētīšanai zemsprieguma (0.4 kV) elektroapgādes tīklā, izveidojot mirgošanas izraisīšanas pārbaudes stendu un pētot uzņēmuma “Allatherm” gaisa kompresoru, kurš izraisa telpas mākslīga apgaismojuma vizuālu mirgošanu. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta elektroenerģijas kvalitātes problēma, aprakstīti standarti, kas ir saistīti ar elektroenerģijas sprieguma kvalitātes nodrošināšanu un prasībām. Aplūkota mirgošanas parādība, tās rašanā, īpaši mainīgas elektriskās slodzes apstākļos, kā arī apskatīta mirgošanas ietekme uz cilvēku. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāta mainīgas slodzes elektriskā principiālā shēma, pēc kuras tika izveidots mirgošanas izraisīšanas stends. Iegūti eksperimentāli dati, pēc kuriem, izmantojot analītisko metodi, tika aprēķināts īslaicīgais mirgošanas stiprums Pst. Veikti pilnas pretestības Zref mērījumi cilpai “fāze-nulle” un reģistrēti tīkla parametru dati gaisa kompresora pieslēguma punktā, kā arī izstrādāti uzņēmuma ražošanas un laboratorijas ēkas sadalnes principiālās shēmas. Analizēti tīkla parametru grafiku dati. Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 4 nodaļām un tā apjoms ir 65 lappuses, kurās ietverti 28 attēli, 2 tabulas, 12 pielikumi. Darbā izmantoti 27 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi elektroenerģijas kvalitāte, sprieguma traucējumi, sprieguma svārstības, mirgošana, standarti
Atslēgas vārdi angļu valodā power quality, voltage disturbances, voltage fluctuations, flickering, standards
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.09.2023 14:08:18