Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Dinamisku vižu modelēšana ar Topoloģisko Vienoto Modelēšanas Valodu
Nosaukums angļu valodā Modelling of Dynamic Environments with Topological Unified Modeling Language
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Gundars Alksnis
Recenzents Vita Šakele
Anotācija Maģistra darbs pievēršas dinamiskas vides modelēšanas izaicinājumiem programmatūras izstrādes kontekstā. Tā kā uzņēmumi pastāvīgi mainās un attīstās, tradicionālās fiksētās sistēmas var kļūt neefektīvas un dārgas uzlabošanai. Pētījuma mērķis ir izstrādāt prasību tipu kopu, grupēt funkcionālās pazīmes prasību tipos un pielietot Topoloģisko UML (TopUML) modelēšanu, lai modelētu mainīgās prasības dinamiskā biznesa vidē. Lai to panāktu, pētījumā tiek pētīts, kā notiek prasību izmaiņas un kādi nosacījumi jānodrošina, kā arī tiek pētīts, kā TopUML tiek galā ar mainīgu procesu funkcionalitāti dinamiskās vidēs. Izmantojot TopUML iespējas, tiek piedāvāta jauna modelēšanas pieeja, kas darbojas, pamatojoties uz pašām prasībām. Piedāvātā pieeja ietver specifisku prasību tipu grupu izstrādi, kuras var pielietot modeļiem, lai izsekotu prasību izmaiņām un analizētu to ietekmi. Lai pieeju pārbaudīju, tiek eksperimentēts ar situācijas analīzi, definējot izmaiņas, kas rodas funkcionālajās prasībās. Tādējādi tiek modelētas un salīdzinātas divas diagrammas: viena sākotnēji definētām prasībām, otra prasībām pēc izmaiņām. Lai automatizētu salīdzināšanu, maģistra darba ietvaros ir izveidots rīks, lai pārbaudītu prasību tipus, to saistības un izceltu izmaiņu atšķirības. Pētījums sniedz ieguldījumu programmatūras modelēšanas un izstrādes jomā, piedāvājot vienotu veidni mainīgu prasību pārvaldīšanai dinamiskās vidēs. Pētījums paver ceļu turpmākai izpētei šajā jomā, nodrošinot pamatu programmatūras izstrādes izaicinājumu risināšanai mūsdienu straujajās un pastāvīgi mainīgajās biznesa vidēs. Darbā ir 102 lappuse, 7 pielikumi, 28 attēli un 47 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Dinamiskas vides, mainīgas prasības, Topoloģiskais UML
Atslēgas vārdi angļu valodā Dynamic environments, changing requirements, Topological UML
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.09.2023 23:57:21