Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Šablonu definēšana UML lietošanas gadījumiem
Nosaukums angļu valodā Definition of Patterns for UML Use Cases
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents Sintija Petroviča-Kļaviņa
Anotācija Atslēgvārdi: UML lietošanas gadījumu diagramma, iepriekš definēti modeļi, modeļu kombinācija, sistēmas modelēšana. UML valoda ir bāze lielākajai daļai programmatūras projektu. To izmanto, lai attēlotu dažādus attīstības posmus un projekta struktūru. Lietošanas gadījumu diagramma ir viena no UML diagrammām, kas ļauj aprakstīt sistēmas plūsmu. Šīs diagrammas izveidei pirms faktiskā kodēšanas procesa sākšanas tiek izmantoti vairāki rīki, un diagrammai ir jābūt konkrētai un viegli saprotamai. Tikmēr UML lietošanas gadījumu diagrammas izveide no jauna sarežģītām sistēmām var būt laikietilpīga un cilvēkiem mulsinoša, un tā ir jāoptimizē. Šajā darbā ir mēģināts atrisināt aplūkoto problēmu, tāpēc šajā pētnieciskajā darbā tiks ieviesta jauna UML lietošanas diagrammu veidošana, kur galvenais jautājums ir, vai ir iespējams formalizēt lietošanas gadījumu modelēšanu, ieviešot iepriekš definētus lietošanas gadījumu šablonus. Šī pētījuma jautājuma risinājums ietvers sākotnējo UML lietošanas modeļu kopu, kas izveidota, analizējot esošās lietošanas gadījumu diagrammu veidnes. Turklāt, lai apstiprinātu darbu, iepriekš definētie modeļi tika demonstrēti prototipā. Prototipa darbības princips ir vērsts uz to, lai sniegtu lietotājam iespēju izveidot lietošanas gadījumu diagrammu, kombinējot iepriekš definētus modeļus. Prototips var būt noderīgs izstrādes/pārvaldības procesā korektas ieviešanas gadījumā. Tas ļaus samazināt lietošanas gadījumu diagrammas izveidei veltīto laiku, kā arī izvairīties no antišablonu veidošanas. Šajā pētnieciskajā darbā ir 104 lappušu, 44 attēlu, 4 pielikumu un 50 atsauču avotu.
Atslēgas vārdi UML lietošanas gadījumu diagramma, iepriekš definēti modeļi, modeļu kombinācija, sistēmas modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā UML use-case diagram, pre-defined patterns, combination of patterns, system modelling.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.09.2023 23:55:46