Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Maiņsprieguma tīkla un augstsprieguma baterijas energoefektīvs salāgošanas pārveidotājs"
Nosaukums angļu valodā "Energy Efficient Power Converter for Interfacing of AC Grid and High Voltage Battery"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Iļja Galkins
Recenzents Aleksandrs Bubovičs
Anotācija Bakalaura darbs satur 60 lappuses, uz kuriem tiek paradītie 41. attēli un 5. tabulas. Darba izpildei tiek izmantotas 25. literatūras avoti. Atslēgas vardi: jaudas pārveidotājs, unfolding invertors, daļēju jaudas pārveidotājs. Ievadā tiek atklāta pētījuma aktualitāte izvēlētajā virzienā, izvirzīta pētījuma problēma, mērķis un uzdevumi, definēts objekts, zinātniskā pētījuma priekšmets, izvirzīts mērķis un uzdevumi, norādīts pētījuma metodiskais pamatojums. Pētījums, tā teorētiskā un praktiskā nozīme. Pirmajā nodaļā ir piedāvāts elektroenerģijas cena formulējuši faktori un tiek paskaidrotas tas iemesli, sekas un ka tie ietekme uz elektroenerģijas cenu. Kā ari ir piedāvātā cenas statistika un saīgdama elektroenerģijas cena. Otrajā nodaļā ir aprakstīti impulsa jaudas pārveidotāji. Piedāvāti daži tipa mūsdienas pielietoti impulsa jaudas pārveidotāji. Tiek aprakstīts tos priekšrocības un trūkumi, darbības principi un shēmas. Kā arī ir piedāvāti jaudas pārveidotāja parametrus aprēķināšanas formulas. Trešajā nodaļā ir rakstīts par daļēju jaudas pārveidotājiem. Tiek aprakstīts tos darbības principi un pieslēgšanas varianti, tos priekšrocības un trūkumi, piedāvātas arī shēmas ar populārākiem variantiem. Aprakstītas formulas parametru rēķināšanai. Piedāvātas pieslēgšanas varianta salīdzinājumi. Ceturtajā nodaļā ir rakstīts par unfolder invertoriem. Tiek aprakstīts un paradīts grafiski tos darbības princips. Ka arī ir paskaidrots, ka labāk izvelēties tos komponentes. Tiek paradīts to daudzveidība, ka pastāv gan vienfāzes, gan trīsfāzes. Piektajā nodaļā ir rakstīts par sistēmu, kur tiek apvienots daļējas jaudas pārveidotājs ar unfolding invertoru. Tiek piedāvātas shēmas ar to aprakstiem. Nodaļās no sestās līdz desmitas tiek aprakstītas projektēšanas uzdevumi, prasības projektētam salogošanas pārveidotājam, izmantoti darba rīki, modelēšanas gaita un modelēšanas rezultāts.
Atslēgas vārdi Jaudas pārveidotājs, unfolding invertors, daļēju jaudas pārveidotājs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Power converter, unfolding inverter, partial power converter.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.08.2023 12:18:03