Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Telpiskie risinājumi pašvaldību funkciju veikšanai"
Nosaukums angļu valodā "Spatial Solutions for Performance of Local Government Functions"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Edvīns Kāpostiņš
Anotācija Pētījums "Telpiskie risinājumi pašvaldību funkciju veikšanai" sniedz visaptverošu analīzi par telpisko datu lomu un to potenciālu pašvaldību funkciju nodrošināšanā Latvijā. Darbā tiek aplūkotas Latvijas pašvaldību autonomās funkcijas, tiesiskais regulējums attiecībā uz telpisko datu sagatavošanu, izmantošanu un uzturēšanu, un telpisko datu pašreizējo pieejamību Latvijā. Pētījumā ir ņemta vērā arī starptautiskā pieredze telpisko datu izmantošanā, sniedzot plašāku skatījumu uz telpisko datu nozīmi. Pētījuma praktiskie elementi ietver detalizētu pašvaldību aptauju un Latvijas pašvaldību īstenoto telpisko risinājumu apskatu. Tajā sniegti konkrēti piemēri, kā publiski pieejamos datus var sakārtot un apstrādāt, lai radītu pašvaldības funkciju veikšanai būtiskus telpiskos risinājumus. Pētījumā tiek iekļauts arī publiski pieejamo datu kvalitātes novērtējums, pamatojoties uz INSPIRE direktīvu un OGC standartiem, akcentējot datu kvalitātes nozīmi telpisko risinājumu izstrādē. Pētījumā uzsvērta nepieciešamība pēc sakārtotām, pieejamām datu kopām un konsekventas datu plūsmas, lai uzturētu telpisko datu kvalitāti un aktualitāti, kas tieši ietekmē telpiskos risinājumus. Šis darbs ir vērtīgs resurss pašvaldībām, kuras plāno ieviest Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu telpisko datu pārvaldībai un izmantošanai. Tā pat darbs ir noderīgs pašvaldībām, kuras uztur un pārvalda telpiskos datus, jo darbā ir aprakstīti dažādi telpiskie risinājumi, kas var sekmēt pašvaldību funkciju izpildi.
Atslēgas vārdi Pašvaldību autonomās funkcijas, Telpiskie dati, Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (ĢIS), Telpiskie risinājumi, INSPIRE, OGC standarti, Datu pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Autonomous local government functions, Spatial data, Geographical information system (GIS), Spatial solutions, INSPIRE, OGC standards, Data management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2023 17:08:38