Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Pasīva saules siltumenerģijas izmantošana zema enerģijas patēriņa ēkās"
Nosaukums angļu valodā "Use of passive solar thermal energy in low-energy buildings"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lana Migla
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Gunas Bebres bakalaura darbs ar projekta daļu tika izstrādāts par tēmu “Pasīva saules siltumenerģijas izmantošana zema enerģijas patēriņa ēkās”. Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģija paredz jau 2050. gadā sasniegt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju līmenī. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvaru un uzlabot kopējo energoefektivitāti. Latvijā ievērojams potenciāls iepriekš minēto mērķu sasniegšanai ir ēku sektorā, kas veido gandrīz 40% no kopējās energobilances. Lielāko daļu no mājsaimniecībā patērētās enerģijas veido apkures enerģijas patēriņš. Lai samazinātu apkures enerģijas patēriņu, ir iespējams papildus izmantot alternatīvus enerģijas avotus, tai skaitā, pasīvu saules enerģiju. Pasīvas saules enerģijas sistēmas elementu integrēšana “tradicionālā” apkures sistēmā zema enerģijas patēriņa ēkā, samazina apkures slodzi, fosilo energoresursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Bakalaura darba ietvaros tika apkopotas zema enerģijas patēriņa ēku normatīvās prasības; izpētīti pasīvās saules enerģijas sistēmas veidi un to izmantošanas potenciāls Latvijā, kā arī izpētīta aprēķinu metodika šo elementu integrēšanai apkures sistēmā. Projekta daļā tika izveidota dinamiskā simulācija esošai zema enerģijas patēriņa ēkai ar “tradicionālu” apkures sistēmu un veikta analīze kā pasīvas saules enerģijas sistēmas elements – Tromba siena ietekmē energoefektivitātes rādītājus gada griezumā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Kopējais darba apjoms ir 70 lapas, 19 tabulas, 28 grafiski attēli. Darbā tika izmantoti 71 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi dinamiskā simulācija, pasīva saules siltumenerģija, zema enerģijas patēriņa ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā dynamic simulation, passive solar energy, low-energy buildings
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2023 15:34:21